കുട്ടിയുടെ വൈകല്യം മൂലം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായ മാതാപിതാക്കൾ പിന്നീട് കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോൾ ഞെട്ടി.

കുട്ടിയെ ചികിത്സിക്കാനും നോക്കാനോ കഴിയുന്നില്ല ഉപേക്ഷിക്കുക അല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല. പക്ഷേ പിന്നീട് സംഭവിച്ചത് ഫിലിം ഫിലിപ്പീൻസിൽ ആണ് ഏഞ്ചൽ എന്ന കുട്ടി ജനിച്ചത്. കുട്ടിയെ കണ്ട ഉടനെ ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും ഒന്നു ഞെട്ടി ഉടൻതന്നെ മാതാപിതാക്കളോട് കിട്ടിയ സൗകര്യങ്ങളുള്ള വേറെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒട്ടനവധി ടെസ്റ്റുകൾക്ക് ശേഷം കുട്ടിക്ക് ബ്രെയിൻ ഹെർണിയ ആണ് ഡോക്ടർമാർ മാതാപിതാക്കളെ അറിയിച്ചു .

ഉടനെ തന്നെ സർജറി ചെയ്തു 25 ലക്ഷം രൂപയോളമാണ് അമ്മ ചിലവായത്. എന്നാൽ കുട്ടിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് അല്ലാതെ രൂപ മറ്റു കുട്ടികളെപ്പോലെ ആകാൻ ഇനിയും പണം വേണ്ടിവരും. എന്ന് ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചു പാവപ്പെട്ടവരായ ആ മാതാപിതാക്കൾ പണമില്ലാത്തതിനാൽ കുട്ടിയുമായി വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. എന്നാൽ കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് ആ വളർച്ച കുട്ടിയുടെ കാഴ്ചയും ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിനും എല്ലാം ബാധിച്ചിരുന്നു.

ഈ പലരിൽ നിന്നും കളിയാക്കലുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും മാതാപിതാക്കൾ പറഞ്ഞു. എന്നും കുട്ടിക്ക് അസുഖങ്ങളാണ് ഇനി ഇവിടെ നോക്കാൻ കഴിയില്ല ഉപേക്ഷിക്കുക അല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല. ആ മാതാപിതാക്കളുടെ അവസ്ഥ കണ്ട ഡോക്ടർമാർ ചെയ്തതെന്ന് കണ്ടു. ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘടന ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട് കുട്ടി ചികിത്സാ സഹായം നൽകാമെന്ന് സമ്മതിച്ചു.

ഒടുവിൽ സർജറി കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞിന് ഇപ്പോൾ നന്നായി കാണാൻ ശ്വസിക്കാനും കഴിയും പതിയെപ്പതിയെ അവൾ മറ്റു കുട്ടികളെ പോലെ ആകും. അവളുടെ ആ ചിരിയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡോക്ടർമാർ. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.