വെറും കുറച്ചു ദിവസം മതി കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി ആസ്മ വരില്ല…

കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ആസ്മ ശ്വാസതടസ്സം എന്നിവ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉള്ള ഒറ്റമൂലി കുറിച്ചാണ് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. വളരെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ വലുതാകുമ്പോൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്നതായിരിക്കും. ഇത് മാറി കിട്ടുന്നതിന് ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു റെമഡി ആണ് .ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും ലഭിക്കുക.

എഴുതൂ മാസം തുടർച്ചയായി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയധികം നല്ല ഒരു മാറ്റം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ആയിരിക്കും. കുട്ടികളെ അൽപസമയം നല്ല ശുദ്ധ വായു ശ്വസിക്കുന്നത് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കേണ്ടത് നല്ലതാണ്. മാക്സിമം രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും കുട്ടികളെ കളിക്കാൻ അനുവദിക്കേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ ചോക്ലേറ്റ് തണുത്ത ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ എന്നിവ കുട്ടികൾക്ക് നൽകാതിരിക്കുക. ലൈസ് പോലെയുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക . കൂടുതലെ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണാം.

How to do it After tearing the pepper middle, place a four-five on our thumb and tie it up with a tight tape or thin wrap. Do this before going to bed and only when it’s early in the morning, and if you do this for seven days in a row, you can prevent asthma to some extent. Similarly, maximum should be taken care of to eliminate dust in the house.

Similarly, avoid carpet as much as possible. If you like it. Share this video. Like it the same way. Command your precious. Responses are expected. More like this. To get videos. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan . Thank you very much to all those who have cooperated so far.