കുടുംബത്തിൽ 181 അംഗങ്ങൾ, ഒരച്ഛനും 39 ഭാര്യമാരും അവരുടെ മക്കളും..

ആർക്കും അത്ഭുതമാകുന്നു ഈ കുടുംബത്തിന്റെ വിശേഷം. 94 മക്കളുള്ള ഒരു അച്ഛൻ, ലോകത്തിലെതന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കുടുംബം. എല്ലാവരും പറയണം ഈ കുടുംബത്തിന്റെ വിശേഷം അത്രയധികം വിചിത്രമാണ് ഇത്. 94 മക്കൾ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആരായാലും ഒന്ന് അമ്പരക്കും.കാരണം ആരും ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാകുകയില്ല. ഒരു അച്ഛനെ എങ്ങനെ ഇത്രയും മക്കൾ എന്ന് കാണും എന്നായിരിക്കും. എന്നാൽ ഇതേ വിശ്വസിച്ചേ മതിയാകൂ. അതും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലാണ് ഈ അപൂർവ കുടുംബം ഉള്ളത്.

അവർക്ക് മറ്റൊരു റെക്കോർഡ് കൂടി നിലവിലുണ്ട്, ലോകത്തിലെതന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കുടുംബം എന്ന അപൂർവ്വ റെക്കോർഡ്. മിസോറാമിൽ ആണ് ഈ അപൂർവ കുടുംബം താമസിക്കുന്നത്. ഇതിലെ നായകൻ സിയോണ് ചാനൽ ആണ്. 1945 ജനിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ 75 വയസ്സായി ഇത്രയും വർഷത്തിനിടയിൽ അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ചത് 39 യുവതികളെയാണ്. 39 ഭാര്യമാരും ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ ആരെയും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് എടുത്തു പറയേണ്ട ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം ഇവിടെ എല്ലാവരെയും അദ്ദേഹം നല്ലപോലെ സംരക്ഷിക്കുന്നു.

ഇത്രയും ഭാര്യമാരും നിന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾ ആകട്ടെ 94 പേരും. ഇത് ആർക്കും തകർക്കാൻ പറ്റാത്ത റെക്കോർഡ് ആയി തുടരുകയാണ് ഇത്. കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ 14 മക്കളുടെ ഭാര്യമാരും അവിടെ അവരുടെ 33 കുട്ടികളും ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ സിയോണ ചാനലിന് കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ മാത്രം 181. ഇവരെല്ലാവരും താമസിക്കുന്ന ഒരു വീട്ടിൽ എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം.

ബംഗ്ലാദേശിനെയും ഫെർമയുടെ അതിർത്തിയിൽ ചേർന്നുകിടക്കുന്ന മിസോറാമിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ബാങ്ക് എന്ന പർവ്വതം ഗ്രാമത്തിലെ നാലുനിലയുള്ള കെട്ടിടമാണ് സീയോന നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. നാലു നില കെട്ടിടത്തിൽ നൂറിലധികം മുറികളുണ്ട്. ഈ കെട്ടിടത്തിന് ന്യൂജനറേഷൻ വീട് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.