ഇനി കുറയും വൈദ്യുതി ബില്ല് ഈ കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യണം

കാർഷികാവശ്യത്തിന് കെഎസ്ഇബിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് കുറഞ്ഞ താരം വൈദ്യുതി ലഭിക്കുന്നത് രണ്ടുരൂപ 30 പൈസ നിനക്ക് മുതൽ രണ്ട് രൂപ 80 പൈസ നിനക്ക് വരെയുള്ള വളരെ ചെറിയ നിരക്കിൽ യൂണിറ്റിന് നിങ്ങൾക്ക് വൈദ്യുതി യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം മതി ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് രൂപ 80 പൈസ നിരക്കിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വൈദ്യുതി ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതിയും ഒരേ നിരക്കാണ് നിങ്ങൾ അടയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നത് .

ഇതിലൂടെ വലിയ നേട്ടമാണ് കർഷകർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വരെ ഏക്കർ കണക്കിന് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഒന്നുമല്ല വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു ഫാം നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കാർഷിക പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടിൻറെ പരിസരത്തുള്ള ഈ കാർഷികവൃത്തിയിലേക്ക് ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു മീൻ വളർത്തൽ കേന്ദ്രം ആണ് നിങ്ങൾ നട എത്തുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്ന സ്വാഭാവികമായും.

അതിൻറെ മോട്ടോർ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കു അവർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നായിരിക്കും വൈദ്യുതി എടുക്കുന്നത് വൈദ്യുതിയുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം യൂണിറ്റിനു മൂന്നു രൂപ 15 പൈസയും തുടർന്നു വരുന്ന ഓരോ യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതിയുടെ ചാർജ് കൂടിവരികയാണ് ഇത് 500 യൂണിറ്റിന് മുകളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏകദേശം ഏഴ് രൂപയുടെ മുകളിൽ ഒക്കെയാണ് ഒരു യൂണിറ്റിന് നിങ്ങൾ നൽകേണ്ടിവരുന്നത് .

എന്നാൽ കാർഷികാവശ്യത്തിന് നിങ്ങൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കണക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു രൂപ 80 വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് രൂപ 30 പൈസ നിരക്കിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വൈദ്യുതി ലഭിക്കുന്നത് പദ്ധതിയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് ആർക്കെല്ലാമാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ എന്തെല്ലാം ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ വീഡിയോയുടെ മുകളിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുന്നു ചില കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്.

Comments are closed.