കൂർക്കംവലി ഇത്തരത്തിൽ ആണെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാമോ?

ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പലരും നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ചാണ് ഡോക്ടർ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. അത് കൂർക്കം വലിയ കുറിച്ചാണ്. 45 ശതമാനത്തോളം ആളുകൾ രാത്രി ഉറക്കത്തിനിടയിൽ കൂർക്കം വിളിക്കാറുണ്ട് എന്നാണ് കണക്കുകൾ പറയപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ കൂർക്കംവലി കാർ ഇത് പലപ്പോഴും അറിയാതെ പോലുമില്ല. ജീവിതപങ്കാളികൾ റൂംമേറ്റ് സാധാരണയായി ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുകയും പ്രശ്നമായി ഇത് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത് പലപ്പോഴും കൂർക്കംവലി വിവാഹമോചനത്തിനു വരെ ഒരു കാരണമായി വരാറുണ്ട്.

പലപ്പോഴും നാം നിസാരമായി തള്ളിക്കളയുന്ന ഈ കൂർക്കംവലി ചിലപ്പോൾ ഒരു രോഗലക്ഷണമായി മാറിയേക്കാം. സാധാരണ കൂർക്കംവലി നമ്മൾ കാര്യമായി കാണേണ്ടത് എപ്പോൾ? ഉറക്കത്തിനിടയിൽ ഒരാൾ കൂർക്കം വലിക്കുന്നുണ്ട് അതിനിടയിൽ ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് വരെ ശ്വാസം നിലച്ച ഒരു അവസ്ഥ കാണുകയാണെങ്കിൽ കൂടെ കിടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇദ്ദേഹം ശ്വാസം വലിക്കുന്നു. ഉണ്ടോ എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ.

ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് ഓളം നീണ്ടുനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് സ്ലീപ് അപ്നിയ എന്ന രോഗത്തിൻറെ കാരണമായേക്കാം. ശ്വാസവായു മൂക്കു മുതൽ ശ്വാസനാളി വരെ എത്തുന്നതിന് ഇടയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഒരു തടസ്സം നേരിട്ട് എങ്കിൽ പ്രകമ്പനം മൂലമാണ് കൂർക്കം വലിയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത്. ഇത് പല കാരണങ്ങളാൽ ഈ തടസ്സം പൂർണം ആവുകയോ കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയോ ബ്ലോക്ക് വരികയോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്.

നമ്മൾ സ്ലീപ് അപ്നിയ എന്ന നമ്മൾ പറയുന്നത്. തടസ്സം 10 സെക്കൻഡിൽ കൂടുതൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.NB നല്ല ഒരു ഡോക്ടർ നിർദേശ പ്രകാരം മാത്രം. ഇതുപോലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആണ് നല്ലതു. പലരുടയും ബോഡിപല രീതിയിൽ ആണ് ഇതിനെ പ്രീതികക്കുക. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഡോക്ടർ അഭിപ്രയം തേടുന്നത് നല്ലതാണു.