കിണറ്റിൽ വീണ നായകുട്ടികളും മൂർഖൻ പാമ്പും പിന്നീട് സംഭവിച്ചത് അറിഞ്ഞാൽ ആരും ഞെട്ടും.

പഞ്ചാബിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നടന്ന സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത്. കൃഷി ചെയ്താണ് ആ ഗ്രാമത്തിലെ എല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നത്. ജാസ് ബിൻഡർ എന്ന കർഷകനെ ഉണ്ടായ അനുഭവമാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുന്നത്. ജാസ്മിൻധർ രണ്ട് പട്ടി കുട്ടികളെ കാണാതാകുന്നു . നായകുട്ടികളുടെ കരച്ചിൽ കണ്ടു എന്ന് നോക്കിയേ നാട്ടുകാർ കണ്ടത് കിണറ്റിൽ വീണു കിടക്കുന്ന നായ കുട്ടികളെ.

ധാരാളം വെള്ളം ഉള്ള കിണറ്റിലെ ഒരു മൂലയ്ക്ക് വെള്ളത്തിൽ വീഴാതെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ നായകുട്ടികൾ. അപ്പോഴാണ് അവർ അത് കണ്ടത് നായ്ക്കുട്ടികളുടെ അടുത്തൊരു മൂർഖൻ പാമ്പും ഉണ്ട്. മൂർഖനെ കടിയേറ്റ് ആ നായകുട്ടികൾ മരിച്ചത് തന്നെ ,മൂർഖനും എങ്ങനെയോ കിണറ്റിൽ വീണതാണ്. നായ കുട്ടികളെ ജീവനോടെ കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല എങ്കിലും അവർ ഫയർ ഫോഴ്സിനെ വിളിച്ചു എന്നാൽ ഗ്രാമം ആയതിനാൽ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ്.

ഫയർഫോഴ്സ് എത്തിയത്. അവർ വന്ന് ആ നായ്ക്കുട്ടികളെ രക്ഷിച്ചു പാമ്പിനെയും പിടിച്ചു. കാട്ടിൽ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു പക്ഷേ അവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു രണ്ടു ദിവസം കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടും മൂർഖൻ ഈ നായകുട്ടികളെ ഒന്നും ചെയ്തില്ലേ. അപ്പോളാണ് നാട്ടുകാർ കണ്ട ആ ഞെട്ടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. മൂർഖൻ നായകുട്ടികളെ ഉപദ്രവിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല വെള്ളത്തിലേക്ക് വീഴാൻ പോയ നായ്ക്കുട്ടി ഇവിടെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു .ഒരു അമ്മ കുഞ്ഞിന് സംരക്ഷിക്കും പോലെ ആണ് ആ മൂർഖൻ നായ്ക്കുട്ടികളെ സംരക്ഷിച്ചത്. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.