കാട്ടാനയും ജെസിബിയും നേർക്കുനേർ നേരിട്ടാൽ ആരായിരിക്കും വിജയിക്കുക..

കാട്ടാനയും ജെ സി ബിയും തമ്മിൽ കൊമ്പുകോതൽ ആര് ജയിക്കും, ഇനി സംശയം വേണ്ട ജെസിബി തന്നെ ജയിക്കും. ഭീതി പടർത്തി ഓടിനടന്ന് ഒറ്റയാനെ ഓടിക്കാൻ അവസാനം ജെസിബി തന്നെ വേണ്ടി വന്നു. ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പാഞ്ഞടുത്ത ഒറ്റയാൻ അവസാനം വയലിൽ എത്തിയതോടെ ആണ്, വേറെ മാർഗങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ഷാജഹാൻ എന്ന ജെ സി ബി ഡ്രൈവർ ജെസിബി മായി ഒറ്റയാനെ മുന്നിലേക്ക് ചെന്നത് .

കണ്ടയുടനെ കുതിച്ച് ചെന്നെങ്കിലും ഒറ്റയാന് അപകടം മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ച് കാടു കയറുകയായിരുന്നു. അല്പസമയം കാർഡ് ജെസിബി മായി മൽപ്പിടുത്തം നടത്തി യെങ്കിലും അവസാനം ജെസിബി തന്നെ വിജയിക്കുകയായിരുന്നു. ആന പരാജയപ്പെട്ട പിൻമാറുകയായിരുന്നു ഒത്തിരി സന്തോഷത്തോടെയാണ്. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

This JCB driver was visited by the locals because the wild elephant had been destroying the lives of others for a long time. Everyone has cast their eyes on this JCB driver’s actions. Many also command that this should admit the courage of the JCB driver. If you like it. Share this video. Like it the same way. Command your precious. Responses are expected. More like this. To get videos. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan . Thank you very much to all those who have cooperated so far.