കറുത്ത പുരുഷൻറെ അടുത്തിരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച സ്ത്രീക്ക് സംഭവിച്ചത് അറിഞ്ഞാൽ ആരും ഞെട്ടും…

കറുത്ത പുരുഷൻറെ അടുത്തിരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച സ്ത്രീയോട് എയർഹോസ്റ്റസ് പറഞ്ഞത് അറിഞ്ഞാൽ ആരും ഞെട്ടി പോകുന്നതായിരിക്കും. ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേസിൽ ഒരു വെളുത്ത മധ്യവയസ്ക പാസഞ്ചർ പ്ലേറ്റിലേക്ക് കയറിവന്നു വിമാനം ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാൻ സമയമായിരുന്നു എല്ലാവരും തന്നെ അവരുടെ അവരവരുടെ സീറ്റുകളിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരവരുടെ ടിക്കറ്റ് പരിശോധിച്ചതിനുശേഷം അവരുടെ സീറ്റിന് അടുത്ത് വന്ന്.

എത്തി തൻറെ സീറ്റ് അടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കറുത്ത വർഗക്കാരനായ ഒരു സഹയാത്രികനാണ് എന്ന് കണ്ടതും ആ സ്ത്രീ അവിടെ ഇരിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ആദ്യം ഫ്ലൈറ്റ് അറ്റൻഡർ വിളിച്ചു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. വിളിക്കുന്നത് അടുത്ത് വന്ന് എയർഹോസ്റ്റസ് കാര്യം തിരക്കി ആ സ്ത്രീ കാര്യം പറഞ്ഞു ഒരു നീഗ്രോയുടെ അടുത്താണ് എനിക്ക് സീറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു ആ യുവതിയുടെ മറുപടി.

ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞ എന്തുവന്നാലും ഞാൻ ഒരു കറുത്ത വരെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുക ഇല്ല എന്ന്. എനിക്ക് മറ്റൊരു സീറ്റ് തരപ്പെടുത്തി തരണം. ഫ്ലൈറ്റ് അറ്റൻഡർ അയാളെ ഒന്ന് നോക്കി. എന്നിട്ട് ആ സ്ത്രീയുടെ പറഞ്ഞ ശരി മാഡം ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ എന്ന്. മറ്റൊരു സ്ഥലം തരപ്പെടുത്തി ആണെങ്കിൽ അറിയിക്കാമെന്ന്.

എക്കണോമിക്സ് ക്ലാസ് ഫുൾ ആണ് ഞാൻ ക്യാപ്റ്റനും ആയി സംസാരിച്ചതിനുശേഷം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിൽ സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റാം. സ്ത്രീ അയാളെ പുച്ഛഭാവത്തിൽ നോക്കി. കൂടെ തൊട്ടടുത്ത സീറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പലരും. തുടർന്നു അറിയാൻ മുഴുവനായി കാണുക.