ജനിക്കുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ അച്ഛൻ ഒരു സർപ്രൈസ് ഒരുക്കിവെച്ചു എന്നാൽ അത് കണ്ടെത്തിയ ആറു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം..

ആറു വയസ്സുകാരി മകൾ തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു രഹസ്യ മുറി ഉണ്ടെന്നു കണ്ടെത്തുന്നു. മുറി തുറന്നു കണ്ട അച്ഛന്റെ കണ്ണുകൾ സന്തോഷം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞൊഴുകി. ഒരു രഹസ്യ മുറി ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിമറിച്ച അച്ഛന്റെയും മകളുടെയും കഥയാണ് ഇത്. നമുക്കൊരു കുഞ്ഞു ജനിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് അറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട്. അവർക്ക് റൂമ് രക്തം കളിപ്പാട്ടുകൾ വേടിച്ചു വെക്കും അങ്ങനെ പലതും. എന്നാൽ പീറ്റർ ഹെ അച്ഛന്റെ മനസ്സിൽ മറ്റുചിലർ ആയിരുന്നു.

അയാൾ ജനിക്കാൻ പോകുന്ന തന്നെ മകൾക്കായി വലിയൊരു സപ്ലൈസ് തന്നെ ഒരുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ആറു വർഷം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു വലിയ സർപ്രൈസ്. തന്റെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ ഒരു വസ്തു ഒളിപ്പിച്ച് വയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി അദ്ദേഹം ആസൂത്രണം ചെയ്തു. അയാൾ മകൾക്കായി കരുതി വെച്ച റൂമിൽ ഒരു രഹസ്യ മുറിണ്ടാക്കി അവിടെ ഒരു പെട്ടി ഒളിപ്പിച്ചുവെച്ചു തന്റെ മകൾക്ക് ആറു വയസ്സ് തികഞ്ഞ ദിവസം മകളോട് റൂം വൃത്തിയാക്കണമെന്ന് അയാൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

റൂം വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടയിൽ പഴയ സാധനങ്ങൾ വെച്ച് ഒരു പെൺകുട്ടി അവളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടി. അത് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ ഒരു പഴയതു തുണിപോലെ എന്തോന്ന് അവളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടു. അവളത് തുറന്നുനോക്കിയപ്പോൾ സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള നിധി കണ്ടെത്താൻ ഉള്ള പോലെ ഒരു മേപ്പ് ആയിരുന്നു അത്. അത് കുറച്ചു നേരം നോക്കിയപ്പോൾ അത് തന്റെ വീടിന്റെ മാപ്പ്ണെന്നും.

നിധി തന്റെ റൂമിൽ ആണെന്നും അവൾ മനസ്സിലാക്കി. അവൾ വളരെ ആവേശഭരിതരായി ഒരു വലിയ സാഹസികതയ്ക്ക് തയ്യാറായി. ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന അച്ഛൻ പക്ഷേ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത മട്ടിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അവൾ അത് അച്ഛനെ കാണിക്കുകയും അവൾ മനസ്സിലാക്കി കാര്യങ്ങൾ അയാളോട് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.