ജനിച്ചപാടെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഈ കുഞ്ഞിനെ അവസ്ഥ കണ്ടാൽ ആരും ഞെട്ടും.

ജനിച്ചപാടെ ചോരക്കുഞ്ഞിനെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗിലാക്കി കാപ്പി തോട്ടത്തിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് പെറ്റമ്മ. കഠിനമായ സൂര്യപ്രകാശവും വിശപ്പും താങ്ങാനാവാതെ നിസ്സഹായനായ കുഞ്ഞു വാവിട്ട് കരഞ്ഞെങ്കിലും അതുവഴി പോയ വഴിയാത്രക്കാർ ആരുംതന്നെ തിരിഞ്ഞുനോക്കിയില്ല. ഒടുവിൽ രണ്ടു ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷം ആ സന്യാസി എത്തിയപ്പോൾ പുഴുവരിച്ച നിലയിൽ ഒരു ജീവൻ മാത്രമായിരുന്നു ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നത്.പെറ്റമ്മയും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട പോയെന്ന് പെൺകുഞ്ഞിനെ കഥയാണ്.

കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ വരദാനം ആണെന്നാണ് പലരും പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുള്ളത്. എന്നിട്ടും ചിലർ തങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ തുടർന്ന് നിസ്സഹായരായ കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഒരു കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി മരുന്നു പ്രാർത്ഥനയുമായി എത്രയോ പേർ നമുക്കിടയിൽ കാത്തിരിക്കുന്നു ഒരു കുഞ്ഞിനെ കിട്ടിയാൽ പൊന്നുപോലെ നോക്കാൻ തയ്യാറായി നിരവധി ആദ്യം അനുഭവിച്ച ആ സംഭവം ഉണ്ടായത്.

ഒരു ചോരക്കുഞ്ഞിനെ പെറ്റമ്മ മരുന്നും പ്രാർത്ഥനയുമായി അയ്യപ്പ നമുക്കിടയിൽ നമ്മുടെ ഇടയിൽ എത്രയാളുകൾ കാത്തിരിക്കുന്നു. കുഞ്ഞിനെ കിട്ടിയാൽ പൊന്നുപോലെ നോക്കാൻ തയ്യാറായി നിരവധി പേർ ഉള്ളപ്പോഴും, ഇത്രയും ക്രൂരത എന്തിനായിരുന്നു. ഇസ്ലാമിൽ ആണ് മരവിപ്പിച്ച ആ സംഭവം ഉണ്ടായത്. ചോരക്കുഞ്ഞിനെ പെറ്റമ്മ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ മാറ്റി ഒരു കാപ്പി തോട്ടത്തിലെ മരത്തിൽ കൊണ്ട് തൂക്കിയിട്ടു.

കഠിനമായ വെയിൽ ഏറ്റവും വിശപ്പുകൊണ്ടും ആ കുഞ്ഞ് ഏങ്ങിയേങ്ങി കരഞ്ഞു എങ്കിലും അതുവഴി പോയ വഴിപോക്കർ ആരുംതന്നെ തിരിഞ്ഞുനോക്കിയില്ല. ഒടുവിൽ രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്കുശേഷം അതുവഴി പോയ ഒരു സന്യാസിനി മരത്തിൽ തൂക്കിയിട്ട കാറിൽ നിന്നും ഒരു മൂളൽ കേട്ട് അത് പരിശോധിച്ചത്. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..