ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത വൃദ്ധനെ കൂട്ടായി എപ്പോഴും ഈയൊരു ജീവി, അന്തംവിട്ട് നഴ്സ്.

ഇന്ന് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ വളരെയധികം വൈറലായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഇത്.ഈ ചിത്രം പകർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു നേഴ്സ് ആണ്. എന്താണ് സംഭവം എന്ന് ഇന്നലെ ആ വൃദ്ധൻ അസുഖം മൂർച്ഛിച്ച് ഇന്നലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തതാണ്. മൂന്നു ദിവസമായി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് അദ്ദേഹം വന്നിരുന്നത് തനിച്ചായിരുന്നു.അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യം ആയതുകൊണ്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു എന്നാൽ ബന്ധുക്കളെ കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവുമില്ല ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ വളരെയധികം മോശമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതിനാൽ മാനേജ്മെന്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധുക്കളെ കണ്ടെത്താൻ തീരുമാനിച്ചു മാനേജ്മെന്റ് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അയൽക്കാർക്ക് പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധുക്കളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ല. വർഷങ്ങളായി അദ്ദേഹം തനിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് അവർ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചത്. ഒരു പ്രാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം വന്നതുമുതൽ ഈ പ്രാവിനെ അവിടെ കാണാം.

ആദ്യമൊന്നും അതത്ര കാര്യമാക്കിയില്ല ഇന്നലെ ആ പ്രാവിനെ ഓടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അത് പോകുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുന്നു ആർക്കും ഒന്നും തന്നെ മനസ്സിലായില്ല. ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളർത്തി ഏറ്റ് ആയിരിക്കുമെന്ന് സംശയം പറഞ്ഞു .അത് വളരെയധികം കൗതുകം ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിൻറെ വീട് വരെ ഒന്ന് പോയി.

അയൽക്കാരുടെ അന്വേഷിച്ച് അദ്ദേഹം പ്രാവിനെയും ഒന്നും തളർത്തുന്നില്ല. പക്ഷേ എല്ലാ ദിവസം അദ്ദേഹം പാർക്കിൽ പോയി പ്രാവുകൾക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കാറുണ്ട് .ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയപ്പോഴും റാവത്തിനെ അടുത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.