മുടിയുടെ ഭംഗിയും ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ ഈ ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ ശീലമാക്കൂ.

ഭംഗിയും ആരോഗ്യവുമുള്ള മുടി എല്ലാവരുടേയും സ്വപ്നമായിരിക്കും. എന്നാൽ ഇതിനെ ഭാഗ്യമുണ്ടാവുക വളരെക്കുറച്ചുപേർ മാത്രമാകും. മുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന താരൻ മുടി വരണ്ട ആവുക പൊട്ടിപ്പോവുക മുടി നരച്ചു തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് എണ്ണയും താളിയും മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ പോരാ നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് സഹായിക്കുന്ന മുടിക്ക് ആവശ്യമായ പോഷകഘടകങ്ങൾ എല്ലാം ലഭിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആണ്.

യൂ കഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുകയും മുടിയുടെ വളർച്ചയെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചില ഭക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആണ്. വാൾനട്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഭക്ഷണമാണ്. വാൾനട്ട് സിങ്ക് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മുടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് സിങ്ക്. മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ മികച്ചൊരു ഭക്ഷണമാണ് ബദാം. ബദാമിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ ഇ ശിരോചർമത്തിലെ രക്തപ്രവാഹം വർദ്ധിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.

വൈറ്റമിൻ ഇ യുടെ ക്യാപ്സൂളുകൾ നമ്മുടെ വസിക്കാനുള്ള എന്നാൽ ബദാം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. സൺഫ്ലവർ വീടുകളിലും മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് പറ്റിയ ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ പ്രോട്ടീൻ ബയോട്ടിൻ പൊട്ടാസ്യം സിങ്ക് അയേൺ എന്നിവ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മുടിയുടെ വളർച്ചക്ക് സഹായിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഭക്ഷണമാണ് ഫ്രീക്. മുടി വളരാൻ ആവശ്യമായ വൈറ്റമിൻ എയും സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ഫോളിക് ആസിഡ് എന്നിവയെല്ലാം ഒരു കലവറ തന്നെയാണ് ഫിഗ്.

ഇവ മുടിയുടെ വളർച്ചയെയും അതിൻറെ ആരോഗ്യത്തെയും സഹായിക്കും. ആപ്രിക്കോട്ട് അയൺ ധാരാളമടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് തലയോടിലെ രക്തത്തിൻറെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും മുടിയുടെ വളർച്ചയെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക. NB നല്ല ഒരു ഡോക്ടർ നിർദേശ പ്രകാരം മാത്രം. ഇതുപോലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആണ് നല്ലതു. പലരുടയും ബോഡി പല രീതിയിൽ ആണ് ഇതിനെ പ്രീതികക്കുക. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഡോക്ടർ അഭിപ്രയം തേടുന്നത് നല്ലതാണു.