മുടിക്ക് ആവശ്യമായ പോഷണം ലഭിക്കുന്നതിന്..

ആരോഗ്യമുള്ള കരുത്തറ്റ മുടികൾ ലഭിക്കുന്നതിന് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽപെട്ട മിക്ക ആളുകളുടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സൗന്ദര്യപ്രശ്നം മാത്രമല്ല ഒരു ആരോഗ്യപ്രശ്നം കൂടിയാണ് മുടികൊഴിച്ചിൽ എന്നത് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെയധികം വിഷമത്തിൽ ആക്കുകയും അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ ഇല്ലാതാകുന്നതിന് വരെ കാരണമാകുന്നുണ്ട്. പ്രധാനമായും മുടികൊഴിച്ചിൽ താരൻ മുടിയുടെ അറ്റം പിളരുന്നത് അവസ്ഥ എന്നിവ ഉണ്ടാകുന്നത്.

മൂലം നമ്മുടെ മുടിയുടെ ആരോഗ്യം നശിക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു. ജീവിതശൈലിയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ മുടിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ പോഷകാഹാരക്കുറവ് ഉറക്കക്കുറവ് സ്ട്രസ്സ് എന്നിവയെല്ലാം നമ്മുടെ മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നതാണ് മുടി ആരോഗ്യമായി വളരുന്നതിന് എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും അതുപോലെതന്നെ മുടിക്ക് ആവശ്യമായ പോഷണം നൽകുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ് മുടിയിൽ പുരട്ടിയാൽ മാത്രം പോര നല്ല പോഷകാഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ മുടിയുടെ വളർച്ച ഇരട്ടി ആക്കുന്നതിനും വളരെയധികം.

സഹായിക്കും മുടിയും തലയോട്ടിയും പോസ്റ്റ് ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന നല്ല കുറിപ്പുകൾ വിറ്റാമിനുകൾ ധാതുക്കൾ മൈക്രോ മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് തുടങ്ങിയവ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ചണ വിത്തുകൾ ഇവ മുടിക്ക് വളരെയധികം ഗുണം നൽകുന്നതാണ് എന്നാൽ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പുറകെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്തരം.

ഉല്പന്നങ്ങളെ ഉയർന്ന അളവിൽ കെമിക്കലുകൾ അടങ്ങിയ അതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഇത് നമ്മുടെ മുടിക്ക് ഗുണത്തേക്കാളേറെ ദോഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് കാരണം ആകുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ മുടിയുടെ ആരോഗ്യം നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത്. നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ പണ്ടുകാലം മുതൽതന്നെ മുടിയുടെ ആരോഗ്യം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ചണവിത്ത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.