മുഖം തിളങ്ങാൻ അല്പം കാപ്പിപ്പൊടി മതി..

ദിവസവും ഉന്മേഷത്തോടെ നിലനിൽക്കുന്നതിന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഉടൻ ചായ അല്ലെങ്കിൽ കാപ്പി കുടിക്കുന്നത് മലയാളികളുടെ ഒരു ശീലമാണ് ഇന്നലത്തെ കാപ്പിപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചായ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മാത്രമല്ല പലർക്കും അറിയില്ല സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കാപ്പിപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ചർമ്മത്തെ കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ നിലനിർത്തുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കും. കാപ്പിപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിലുള്ള നിർജീവ കോശങ്ങളെ പുറന്തള്ളുന്നതിനും ചർമ്മത്തിലെ കറുത്ത പാടുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും.

ചർമത്തിന്റെ ഘടന തിളക്കവും എല്ലാം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും മുഖത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക തിളക്കവും ഭംഗിയും വേഗത്തിൽ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനും വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കാപ്പിപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒട്ടുമിക്ക പ്രശ്നങ്ങൾക്കും വളരെ വേഗത്തിൽ പരിഹാരം കാണുന്നതിന് സഹായിക്കും. കാപ്പിപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചർമ്മത്തെ മനോഹരമാക്കുന്നതിന് വളരെയധികം സഹകരമാണ് കാപ്പിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആന്റിഓക്സിഡന്റ് ആൻഡ് ഇൻഫ്ളമെറ്ററി ഘടകങ്ങൾ.

ഇത് നമ്മുടെ ചർമ്മത്തെ നല്ല രീതിയിൽകാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിനും ചർമ്മത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ പരിഹാരം കാണുന്നതിനും ഉത്തമമാണ്. ചർമ്മത്തിലുള്ള അഴുക്കുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും മൃതകോശങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യാനും ആരോഗ്യമുള്ള ചർമം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനും ഇത് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമാണ്. കാപ്പിപ്പൊടി പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ മുഖത്ത് പുരട്ടുന്നതും മാത്രമല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നതും വളരെയധികം.

നല്ലതാണ് ഇത് ചർമ്മത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുരുക്കൾ അകറ്റുന്നതിനും കുരുക്കൾ വന്നിട്ടുള്ള കറുത്ത പാടുകൾ കരിമംഗലം കരിവാളിപ്പ് എന്നിവ നീക്കം ചെയ്ത ചർമ്മത്തെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വളരെയധികം സഹായിക്കും. കണ്ണിനു ചുറ്റുമുള്ള കറുപ്പുനിറത്തിൽ ഇല്ലാതാക്കി നല്ല നിറം നൽകുന്നതിനും ചർമ്മത്തിലെ കറുത്തവരകളും പ്രായാധിക്യത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായ ചുളിവുകളും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും സഹായിക്കും. തുടർന്ന് പറയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..