മുഖം തിളങ്ങാൻ അടുക്കളയിലെ ഈയൊരു ഘടകം മാത്രം മതി…

മഞ്ഞൾ പൊടി ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഫേസ്പാക്ക് ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഒത്തിരി ആളുകൾ പറയേണ്ട പ്രശ്നമാണ് മഞ്ഞൾപൊടി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അൽപസമയം നമ്മുടെ മുഖത്ത് മഞ്ഞനിറം തങ്ങിനിൽക്കും എന്നത് . ഇങ്ങനെ വരാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഫേസ് പാക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം എന്താണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ചാൽ പോലും മഞ്ഞൾപൊടി നമ്മുടെ മുഖത്ത് കാണാൻ സാധിക്കാതെ അതിൻറെ പുതുമയും പ്രസരിപ്പും മാത്രം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.

ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മഞ്ഞനിറം നമ്മുടെ മുഖത്ത് ഒട്ടുംതന്നെ കാണുകയില്ല എന്നാൽ അതിൻറെ എല്ലാ നല്ല റിസൾട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയം എന്നത് ഏറ്റവും നല്ലത് രാത്രിയിൽ ചെയ്യുകയാണ്. നൈറ്റ് അയക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രാവിലേക്ക് നല്ലൊരു ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇതൊരു 10 ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുഖത്ത് നല്ലൊരു ഉന്മേഷവും തിളക്കവും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.

Heat a teaspoon of turmeric powder well to prepare it. When it’s hot, we can turn off the fire when it turns yellow and becomes a brown colour to heat it. Now add a teaspoon of honey to it after transferring to a bowl and mix well. It’s a very natural face pack. Now we can apply the face. If you like it. Share this video. Like it the same way. Command your precious. Responses are expected. More like this. To get videos. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan . Thank you very much to all those who have cooperated so far.