മുഖവും കൈകളും വെളുക്കുവാൻ വെറും അഞ്ചു മിനിറ്റ് മാത്രം മതി

വെറും അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മുഖവും നമ്മുടെ കൈകളും എല്ലാം നല്ലപോലെ നിറം വെക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നല്ലപോലെ ബ്രൈറ്റ് ആയി തോന്നിക്കുന്ന അതിനുവേണ്ടി ഉള്ള ഒരു മാർഗം ആണ് എന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉള്ള ഒരു മാർഗം ആണ് ഇത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒന്നു തന്നെയാണ് ഇത്.

10 മിനിറ്റിനു ശേഷം ഡ്രൈ ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ വെള്ളത്തിൽ ഇത് കഴുകിയെടുക്കുക കഴുകിയെടുത്ത ഉടൻതന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല റിസൽട്ട് ലഭിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. വളരെ വലിയ ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ പോകുന്നതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇത് അതിനു വേണ്ട സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും.

Let’s see how to make this and what the ingredients are. For this, take half a tomato and fry it well. Add half a teaspoon of turmeric powder, add half a teaspoon of Vaseline or any other petroleum jelly and mix well. Mix it for two minutes. Then apply it on our face or hands. This will give you the result in five minutes.

After applying it on hands and face. If you like it. Share this video. Like it the same way. Command your precious. Responses are expected. More like this. To get videos. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan . Thank you very much to all those who have cooperated so far.