മുഖക്കുരു മാറി മുഖം ഭംഗിയാക്കുവാൻ ഈ ഫെയ്സ്പാക്ക് ഉപകരിക്കും

ഇന്നിവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിൻ കളർ നല്ലരീതിയിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു അടിപൊളി ഫേസ്പാക്ക് ആണ്. നമ്മുടെ സ്കിൻ കളർ കൂട്ടുക മാത്രമല്ല പിംപിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം റിമൂവ് ആക്കി തരുകയും pigmentation ഡാർക് സ്പോട്ട് ഇതെല്ലാം മാറ്റി നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിന് നല്ല ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഫെയ്സ് പാക്ക് ആണ് ഇത്.

മുഖത്തു പുരട്ടി 25 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇത് കഴുകിക്കളയാം എന്നതാണ്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതും ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ച സാധനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആണെന്നും അറിയാം. ഇതിനായി ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് ഉലുവ ആണ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചേരുവ എന്ന് പറയുന്നത് ഉലുവ തന്നെയാണ്. മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓളം ഉലുവ ചേർക്കുക. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക വീഡിയോ കാണുന്നതിനായി താഴെയുള്ള ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

The onion should be washed well because it is used on the face to take it. Leave the onion to jump for an hour. It’s added to this with cinnamon powder. Add half a tablespoon of cinnamon powder to it. The use of cinnamon will help in getting rid of all acne on the face. After eight hours, use it in the mix and grate it well. Then sift well. Then add it to it and add it to it and it’s turmeric powdered.

NB നല്ല ഒരു ഡോക്ടർ നിർദേശ പ്രകാരം മാത്രം. ഇതുപോലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആണ് നല്ലതു. പലരുടയും ബോഡി പല രീതിയിൽ ആണ് ഇതിനെ പ്രീതികരിക്കുക. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഡോക്ടർ അഭിപ്രയം തേടുന്നത് നല്ലതാണു.