ഇത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും നടക്കുന്ന സംഭവമാണ്.

ആത്മാവിനെ വണങ്ങുവാൻ ട്രെയിനുകൾ പോലും നിർത്തുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ. അതെ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വിശ്വാസവും അന്ധവിശ്വാസവും ഇതും എല്ലാം കൂടിച്ചേർന്ന് ഒരു സംസ്കാരമാണ് ഭാരതത്തിൻറെ ഏത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അത്ഭുതപ്രവർത്തികൾ ക്കും ആൾദൈവങ്ങൾക്കും ഇവിടെ പഞ്ഞമില്ല. ദുഷ്ട ശക്തികളെയും ഇഷ്ട ശക്തികളെയും ഒരേസമയം ആരാധിക്കുന്ന ആളുകൾ നമുക്ക് കാണുവാനാകും.

ഇപ്പോഴും ആയിരങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതിഹാസത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത. മധ്യപ്രദേശ് ത്തിലെ മൗ എന്നുപറയുന്ന മനസ്സിൽ മായാതെ കിടക്കുന്ന താന്തിയ ബിൽ എന്ന ഇതിഹാസം. ധനാഢ്യരുടെ കണ്ണിലെ കരടും പാവപ്പെട്ടവരുടെ ദൈവദൂതനും ആയിരുന്നു കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി എന്ന കള്ളൻ ഇതിഹാസമായി മാറിയ കഥ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തു സംഭവിച്ചു എന്ന് അറിയുവാനായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Similarly, the British headache was the bill that tantia bill, known as the Indian RobinHood, was a major headache for the British forces. And the people of the region worshipped Thantia. Tantia robbed the British. The looted wealth was distributed to the tribes of India. The British declared up to the prize money to those who held them.

But they could not catch him. If you like it. Share this video. Like it the same way. Command your precious. Responses are expected. More like this. To get videos. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan . Thank you very much to all those who have cooperated so far.