ഇത്തരത്തിലുള്ള ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ..

ലോകത്തിലെ അവിശ്വസിനീയമായ 14 ജോലികൾ രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണി വരെയുള്ള ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്തു അടുത്തവനാണ് മലയാളികൾ ഭൂരിഭാഗംപേരും. എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പോലും കഴിയാsത്ത ജോലി ചെയ്തു ജീവിക്കുന്ന വളരെ ചുരുക്കം ചിലരും ഈ ഭൂഗോളത്തിൽ ഉളളൂ. ഇതൊക്കെ ഒരു തൊഴിൽ ആണോ എന്ന് അതെ ഇത് തൊഴിൽ തന്നെയാണ് നോക്കൂ ആലിംഗനം ഒരു തൊഴിൽ ആകുമ്പോൾ യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും വൈകാരിക കെട്ടുപാടുകൾ ഒന്നുമില്ലാതെ.

തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരാളുടെ ആശ്ലേഷം ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ആശ്വസിക്കാം അവരുടെ നെഞ്ചോട് പറ്റി ചേർന്ന് കിടക്കാം. എത്രനേരം വേണമെങ്കിലും മണിക്കൂറിൽ അനുസരിച്ച് പണം നൽകിയാൽ മതിയാകും ഈ നൈമിഷിക സൗഹൃദ സേവനം നൽകാൻ ആരെങ്കിലും വൃത്തി ചെയ്തു ജീവിക്കുന്ന കുറച്ചധികം തൊഴിലാളികൾ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാകും. മണിക്കൂറിന് അനുസരിച്ച് പണം നൽകിയാൽ മതിയാകും 60 മുതൽ 80 രൂപ വരെയാണ് ഇവർ തുക. ആലിംഗനം ആലിംഗനം ഒരു തൊഴിൽ ആകുമ്പോൾ. യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും.

വൈകാരിക കെട്ടുപാടുകൾ ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരാളുടെ ആശ്ലേഷം ആലിംഗനം ഒക്കെയോ ആസ്വദിക്കും. അവരുടെ നെഞ്ചോട് പറ്റിച്ചേർന്നു കിടക്കാം. എത്രനേരം വേണമെങ്കിലും മണിക്കൂർ അനുസരിച്ച് പണം നൽകിയാൽ മതിയാകും. നിമിഷ സൗഹൃദ സേവനം നൽകാൻ ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നു കുറച്ചധികം തൊഴിലാളികൾ പാശ്ചാത്യ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാകും. മണിക്കൂറിന് 60 മുതൽ 80 ഡോളർ വരെയാണ് ഇവർ വായിക്കുന്ന തുക. സൗഹൃദ സംഭാഷണങ്ങളും ആലിംഗനം അപ്പുറം.

എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വല്ലാതെ നിരാശപ്പെട്ട് ആക്കാം. ഗോൾഡൻ ബോൾ മുങ്ങി എടുക്കുക. ഗോഡ് മൈതാനങ്ങളിൽ കുളങ്ങളിൽ മുങ്ങി പോയപ്പോൾ ബന്ധുക്കൾ മുങ്ങി എടുക്കുന്നത് ഉപജീവനമാർഗ്ഗമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത പേരുണ്ടാകും. ഒരു എളുപ്പമുള്ള ജോലിയാണ് തീരുമാനിക്കാൻ വരട്ടെ ഗോഡ്സ് മൈതാനങ്ങളിൽ കുളങ്ങൾ യാതൊരു ശ്രദ്ധയും കിട്ടാതെ കിടക്കുന്നു ജലാശയങ്ങളാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..