ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥ അവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കും, ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ ആരും അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോകും..

യുകെയിൽ തന്നെ ഏതാണ്ട് 20 ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിനോട് അലർജിയുണ്ട്. എങ്ങനെ വെള്ളത്തിനോട് ഉള്ള അലർജി അങ്ങനെ കേൾക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ആസ്റ്റിൻസ് 23 വയസ്സുകാരി എന്ന നീയാ സാൽവ കഥയാണിത്. കടലിൽ അടുത്താണ് വീട് എങ്കിലും കടലിൽ ഇറങ്ങാൻ സാധിക്കില്ല. ഉല്ലാസയാത്രയ്ക്ക് പോകാനോ ഒന്നു മഴയെ തുടങ്ങാനോ എന്തിന് ഒന്ന് കരയാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥ. പണത്തിനോടുള്ള അലർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുളിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല.

പ്രശ്നം ശരീരത്തിലെത്തുന്ന ഗ്രാമങ്ങളായ കണ്ണീരും വിയർപ്പും ഇവനൊക്കെ വില്ലന്മാരാണ്.അക്വാറ്റിക് പ്രോഡക്ടസ് എന്നാണ് ഈ അവസ്ഥയുടെപേര്. ചർമത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വെള്ളം തൊട്ടാൽ ചെറിയ ഒരു ചൊറിച്ചിൽ തുടങ്ങി വെള്ളം തോട്ടഭാഗം പൊള്ളുന്ന തരത്തിലുള്ള വേദനയാണ് നീയക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. വിയർപ്പ് തടയുന്നതിനെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും ഒരു ചെറിയ ഫാനും ആയാണ് 23 വയസ്സുകാരിയുടെ നടപ്പ്. മനുഷ്യനായാൽ വിഷമങ്ങളും വേദനകളും വരുമ്പോൾ കരയിൽ എന്നാൽ.

കരഞ്ഞാൽ കണ്ണീര് തട്ടിയ ഭാഗത്തൊക്കെ അതിനേക്കാളും നല്ല വേദന ആകും. കുളിച്ചാൽ നീയൊക്കെ അന്ന് ദേഹമാസകലം തളർന്നു തോന്നുന്ന തരത്തിലുള്ള വേദനയായിരിക്കും. കുറച്ചുനാൾ ജോലിക്കുപോയ നേടിയ പിന്നീട് ശാരീരിക അവസ്ഥയാണ് ജോലിയിൽ തുടരാൻ വയ്യാത്ത സ്ഥിതി ആയി. ഡോക്ടർമാർ പോലും ഹയർ എന്നുപറഞ്ഞ് ഒരു ശാരീരിക അവസ്ഥയുള്ള ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ്.

അറിയാൻ ആളുകൾ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു കൂടി ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങി തന്നെ ജീവിതവും സന്തോഷങ്ങളും നേരിടേണ്ടിവന്ന പ്രശ്നങ്ങളും ഇപ്പോൾ നീയ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇജ്ജ് ഇത്തരത്തിലൊരു അവസ്ഥ ആർക്കും ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതാണ് എന്ന ഒത്തിരി ആളുകൾ കമൻറ് ആയി നൽകിയിരിക്കുന്നു. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.