ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അവസ്ഥ ആർക്കും ഉണ്ടാകരുത്, ഈ സഹോദരിമാരുടെ അവസ്ഥ വളരെ പരിതാപകരം…

ഇരുപത്തിയാറാം വയസ്സിൽ ഉള്ള ആസിഡ് തകർത്ത ജീവിതം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ദുർഗന്ധം കാരണം അയൽവാസികൾ പോലും വാതിൽ തുറക്കാതെ ആയി ആസിഡ് ആക്രമണങ്ങൾ കൂടിവരുന്ന കാലമാണിത്. അത്തരത്തിലൊരു ആസിഡ് ആക്രമണം ഇരുപത്തിയാറാം വയസ്സിൽ ശരീരവും ജീവിതവും കരിച്ചു കളഞ്ഞ കഥയാണിത്. അന്ന് ആസിഡ് ദുരന്തം ജീവിതം തകർത്ത് അവൾ ഇപ്പോൾ ആസിഡ് ആക്രമണത്തിൽ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ട ഉത്തരവാദി ആളുകൾക്ക് ആശ്രയവും ആശ്വാസവുമാണ്. നിരവധിയാളുകൾക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ട് ങ്ങളിൽ സഹായമെത്തിക്കുന്നു.

11 വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപാണ് ദൗലത്ത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദുരനുഭവമുണ്ടായത്. ദൗലത്ത് തിന് മാത്രമല്ല രണ്ട് സഹോദരങ്ങൾക്കും ആസിഡ് ആക്രമണത്തിൽ പൊള്ളലേറ്റ. ആസിഡ് ആക്രമണത്തിന് കാരണം മറ്റൊരു സഹോദരിയും സഹോദരി ഭർത്താവും ആയിരുന്നു. ദൗലത്ത് അമ്മ മുൻപേ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു. മരണപ്പെടുന്നതിനു മുൻപ് അമ്മവീട് ദൗലത്തിന്റെ പേരിൽ എഴുതി വച്ചിരുന്നു.  തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

English Summary :  In order to make this house her own, her sister expressed her desire to marry her husband in Daulat. After opposing this demand, her sister and sister-in-law felt a lot of hatred. Their tenacity was brought to the decision to eliminate Daulat once and for all. Sister Nakshmi and her husband were constantly tortured for this. Unable to bear the hassle, he lodged a complaint with the police but intervened with the family court.

The dispute was to settle in mutual agreement, the police’s proposal. Then one day daulat and his sisters were summoned home, mistaking her sister’s husband for sick. If you like it. Share this video. Like it the same way. Command your precious. Responses are expected. More like this. To get videos. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan . Thank you very much to all those who have cooperated so far.