ഇത്തരം സുമനസ്സുകളുടെ കാരുണ്യത്താൽ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾ സുരക്ഷിതരാണ്.

ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെ അതിക്രമങ്ങൾ കൂടി വരുന്നുണ്ട്, അതേസമയം സ്ത്രീകളെ ബഹുമാനിക്കുന്ന നിരവധി ആളുകളും ഉണ്ട്. സ്ത്രീകൾക്ക് ആപത്ത് എന്ന് തോന്നിയാൽ അവരെ രക്ഷിക്കാൻ വരുന്ന നല്ല മനസ്സുകൾ ഉള്ളവരും നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ട്. അതേപോലെ ഒരു വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ട്രെയിൻ മിസ്സ് ആവുകയും അടുത്ത ട്രെയിനിൽ കയറാൻ കാശും ഇല്ലാതിരുന്ന യുവതിക്ക് റെയിൽവേ കൂലി തൊഴിലാളികൾ ചെയ്ത സഹായമാണ്.

ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പൂനെയിലുള്ള ഒരു ഹോട്ടലിൽ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒപ്പം ജോലി ചെയ്തിരുന്ന പൂർണ്ണ എന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി തൻറെ കൂട്ടുകാരിക്ക് കുഞ്ഞുപിറന്നതിനെ തുടർന്ന് കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ പോകുന്നതിനിടയിലാണ് സംഭവം. രാത്രി 10 മണിക്ക് ട്രെയിൻ കയറി കോലാലമ്പൂർ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങി അവിടെ നിന്നും മൂന്നുമണിക്ക് ഹൊസൂർ ട്രെയിനിൽ കയറാൻ ആയിരുന്നു പൂർണി തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

But by the time full Kuala Lumpur arrived, the train with Usur had been lost. Since it was three o’clock in the morning, there were fewer people, so the fear doubled in my mind when Purni, who had initially faltered, asked when the next train was, said there was a train and a ticket after an hour, but Purnima did not have enough money to get tickets. Purni’s wage workers were so frightened that they initially avoided the arrival, but when they saw Purnima’s pain and asked her again and again, Purni finally said the same thing. If you like it. Share this video. Like it the same way. Command your precious. Responses are expected. More like this. To get videos. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan . Thank you very much to all those who have cooperated so far.