പ്രമേഹരോഗികൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപകട സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം..

പ്രമേഹരോഗികളുടെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ മുറിക്കുന്ന അവസ്ഥ വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി പങ്കു വെക്കുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രമേഹരോഗികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മുറിവുകൾ ഉണങ്ങുന്നതിനും അതി മൂലമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും.

ഒട്ടുമിക്ക സർജൻമാരുടെ ചോദിച്ചാലും അവർ പറയുന്നതായിരിക്കും അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വിഷമം തോന്നുന്ന നിമിഷങ്ങൾ എന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അസുഖങ്ങളും മൂലം അവയവങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റുന്നതാണ്. അപകടങ്ങളും മൂലം കാലുകളും മുറിച്ചു മാറ്റുന്നത് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെതന്നെ കാലുകളിലേക്ക് ഉള്ള രക്ത പ്രവാഹം നിലച്ച് അതായത് കാലുകളിൽ പഴുപ്പ് വന്ന്.  തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക പോവല്ലേ.

When it does not dry and the legs become black, it affects other parts of the body, causing the legs to go fingered, and when the medicine goes on, survival becomes dangerous, and there is a condition that is not fulfilled without cutting off the legs anymore. When a person who is running in life suddenly cuts off, switching to a wheelchair or having to put it on an artificial leg, it can be a disaster that changes the course of their lives and is mentally draining. Estimates indicate how much less than 10 million people in our country have such a reduced leg illness in today’s times.

NB നല്ല ഒരു ഡോക്ടർ നിർദേശ പ്രകാരം മാത്രം. ഇതുപോലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആണ് നല്ലതു. പലരുടയും ബോഡി പല രീതിയിൽ ആണ് ഇതിനെ പ്രീതികരിക്കുക. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഡോക്ടർ അഭിപ്രയം തേടുന്നത് നല്ലതാണു.