ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കുട്ടികളിലെയും മുതിർന്നവരിലെ യും വിരശല്യം ഇല്ലാതാക്കാം.

കുട്ടികളെയും മുതിർന്നവരെയും ഒരുപോലെ അലട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നമാണ് വിരശല്യം എന്നത്. അസഹ്യമായ ചൊറിച്ചിലാണ് ഇതിനുണ്ടാകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിശപ്പ് കുറയുക ശരീരം നന്നാവാൻ തിരിക്കുക, അനീമിയ തുടങ്ങിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും കാരണമാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരച്ചലും ഇല്ലാതാക്കേണ്ടത് കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യം നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നതാണ്. പലപ്പോഴും മുതിർന്നവർ കുട്ടികളോട് പറയുന്നത് കേൾക്കാം.

വിരശല്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത്മധുരപലഹാരങ്ങൾ അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആണ് എന്ന് ഒരു കാരണം തന്നെ ആയിരിക്കാം എന്നാൽ വിരശല്യം ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം കുട്ടികൾ മലിനജലം കുടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മലിനജലത്തിൽ കളിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ നഖങ്ങളിലൂടെ ശരീരത്തിനകത്ത് പ്രവേശിക്കുകയും ഇതുമൂലമാണ് പ്രധാനമായും വിരശല്യം കൃമികടി എന്നീ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാകുന്നത്. പ്രധാനമായും പിൻ വോം, ഹുക്ക് വോം, റൗണ്ട് വോം എന്നിവയാണ് ഇവ. ഈ വിവരം മുട്ടയിടാൻ സാധാരണ മലദ്വാരത്തിന്.

അടുത്ത വരുമ്പോഴാണ് ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ചൊറിച്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു ഇതിനെ വാൽ ഭാഗം കൊണ്ട് ചർമ്മത്തിൽ കുത്തുമ്പോൾ ആണ് നമുക്ക് തരത്തിലുള്ള അസ്വസ്ഥത നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു. വൃത്തിഹീനമായ രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിലൂടെ അതായത് കൈ നല്ലപോലെ കഴുകാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിലൂടെ യും ഇത്തരത്തിലുള്ള വിരകൾ കുട്ടികളുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും.

അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണിൽനിന്ന് പലപ്പോഴും ഇരകൾ കുട്ടികളുടെ നഗരത്തിലൂടെ ശരീരത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ വിരകൾ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച ഒത്തിരി ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണൂ. NB നല്ല ഒരു ഡോക്ടർ നിർദേശ പ്രകാരം മാത്രം. ഇതുപോലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആണ് നല്ലതു. പലരുടയും ബോഡി പല രീതിയിൽ ആണ് ഇതിനെ പ്രീതികക്കുക. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഡോക്ടർ അഭിപ്രയം തേടുന്നത് നല്ലതാണു.