ഇത്തരം ഭക്ഷണങ്ങൾ ശീലമാക്കിയാൽ മുടി അകാലനര വരാതെ സൂക്ഷിക്കാം

അകാലനര ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രം മാറ്റം വിശ്വാസക്കുറവ് ഇല്ലാതെ സമൂഹത്തിൽനിന്ന് ഒറ്റപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അതുമല്ലെങ്കിൽ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പത്തിൽ മങ്ങൽ ഏൽപ്പിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ് അകാല നര എന്നുള്ളത്. കുറച്ചുകാലം മുമ്പുവരെ 30 വയസ്സുവരെ ആകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നത് എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ചു കാലങ്ങളിൽ ആയിട്ട് 13 വയസ്സു മുതൽ തന്നെ അകാലനര വരാൻ ആയിട്ട് കണ്ടുതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു 20 25 വയസ്സ് ആയിട്ടുള്ള യുവതി യുവാക്കളിൽ പോലും ഈ അവസ്ഥ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നു.

എന്താണ് അകാലനര? അകാലനര വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്? പരിഹാരമാർഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമുണ്ടോ? ഭക്ഷണ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടത് ഉണ്ടോ? ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നിൽക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ. കറുപ്പുനിറത്തിൽ നിന്ന് വെള്ള നിറത്തിലേക്ക് മുടിയുടെ നിറം മാറുമ്പോൾ അഭിപ്രായമായി അല്ലെങ്കിൽ പ്രായം ആയി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് സൂചന നൽകുന്ന ഒരു സ്വാഭാവികമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ്.

സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെതന്നെ 13 വയസ്സു മുതൽ തന്നെ യുവതി യുവാക്കളിൽ പരമ്പര്യം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതശൈലി ചില രോഗങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ നേരെ ബാധിക്കുന്ന മുടിയിൽ നര ബാധിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അകാലനര എന്നു പറയുന്നത് പൊതുവേ നമ്മുടെ മുടിയുടെ ആഗ്ര ഭാഗങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേരുകളിൽ പിഗ്മാൻ കോശങ്ങൾ കാണും ലാലിൻറെ കുറവും കൂടുതലുമാണ്.

മുടിക്ക് കറുപ്പ് നിറം വെള്ള നിറം നൽകുവാൻ ആയിട്ട് സഹായിക്കുന്നത്. ഇതിൻറെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.  NB നല്ല ഒരു ഡോക്ടർ നിർദേശ പ്രകാരം മാത്രം. ഇതുപോലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആണ് നല്ലതു. പലരുടയും ബോഡി പല രീതിയിൽ ആണ് ഇതിനെ പ്രീതികക്കുക. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഡോക്ടർ അഭിപ്രയം തേടുന്നത് നല്ലതാണു.