ഇത്തരം ഭക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഹാർട്ടറ്റാക്ക് ലേക്ക് നയിക്കും…

ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെയധികമായി കണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണ് ഹാർട്ടറ്റാക്ക് അതുപോലെ സ്ട്രോക്ക് എന്നിവ നമ്മുടെ മാറിയ ജീവിത ശൈലി തന്നെയായിരിക്കും ഇതിനുള്ള പ്രധാന കാരണവും. ഹൃദയത്തിലേക്കുള്ള രക്തമെത്തിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിളിൽ ഏതെങ്കിലുമൊന്ന് തട്ടുമ്പോൾ ആണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ഏത് ആൽത്തറയിൽ നിന്നും രക്തം ലഭിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഗം തകരാറിലാകുന്നു എത്ര കൂടുതൽ സമയം മാറ്റി ബ്ലോക്ക് ആകുന്നത് അത്രയും വലിയ ഹൃദയസ്തംഭനം ആകുന്നു.

ഇടം ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്തം എത്തിക്കുന്ന ആർഎസ്എസിനെ കൊറോണറി ആർട്ടറി എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൊറോണറി ഹാർട്ട് ഡിസീസ് എന്നാൽ ഹാർട്ടറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കൊറോണറി ആർട്ടറി ഭിത്തിയിൽ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടി പ്ലാഗ് ഉണ്ടാകുന്ന ഈ പ്ലാഗ് ചിലപ്പോൾ രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു. ഇങ്ങനെ രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നു അതുപോലെ ഹൃദയത്തിലെ ആ പാറയിലേക്കുള്ള രക്തം തടസ്സപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

This is how normal heart occurs. Let’s see what are the important symptoms of heart attack People sometimes feel like they have weight of pain in their chest, i.e., in other parts above the waist i.e., on the neck outside the hands, on the neck, pain rash or discomfort in the white, feel like vomiting, burp, sweat ingestion but this is the main symptom of heart attack.

NB നല്ല ഒരു ഡോക്ടർ നിർദേശ പ്രകാരം മാത്രം. ഇതുപോലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആണ് നല്ലതു. പലരുടയും ബോഡിപല രീതിയിൽ ആണ് ഇതിനെ പ്രീതികക്കുക. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഡോക്ടർ അഭിപ്രയം തേടുന്നത് നല്ലതാണു.