ഇത്തരത്തിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്ക് പിറകെ പോയാൽ ഇതു തന്നെയായിരിക്കും ഫലം…

ക്രിസ്തുവിനെപ്പോലെ മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം താൻ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കും എന്ന് വിശ്വാസികളെ ബോധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച മുതിർന്ന പാസ്റ്റർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ആഫ്രിക്കയിലെ സാമ്പ്യൻ ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ച് ലെ പാസ്റ്റർ ആയ 22 വയസ്സുള്ള ജെയിംസ് സെക് ആണ് മരിച്ചത്. വിശ്വാസിയുടെ സാക്ഷിയാക്കിയാണ് ഇയാൾ കൈകാലുകൾ ബന്ധിച്ച് കുഴിയിൽ ഇറങ്ങി കിടന്നത് തന്നെ മണ്ണിട്ട് മൂടണം എന്നു മൂന്നു ദിവസങ്ങൾക്കുശേഷം.

ഞാൻ ജീവനോടെ ഇവിടെനിന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്നും ഇയാൾ വിശ്വാസികളോട് അവകാശപ്പെട്ടു. അയാളുടെ അവകാശവാദം അനുയായികൾ വിശ്വസിക്കുകയും ഇയാളെ മണ്ണിട്ട് മൂടുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ മൂന്ന് ദിവസത്തിനുശേഷം കുഴിമന്തിയപ്പോൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന പാസ്റ്റർആണ് കണ്ടത് എന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. ഈ അന്ധവിശ്വാസത്തിന് പാസ്റ്റർ പിന്തുണച്ച് മൂന്നുപേർക്കെതിരെ അധികൃതർ കേസെടുത്തു.

They report the incident to the police when they are found dead. One of the helpers was arrested by the police and two are absconding. Many have commanded the video that this is the result for those who have resorted to these kinds of superstitions. The police say that accepting such superstitions is also a criminal offence. It was very wrong to experience such superstitions and similarly to be persuaded to imitate it.

He said such experiments that write one’s life are illegal and the police will follow up against those who saw it as well as anyone who has seen it. If you like it. Share this video. Like it the same way. Command your precious. Responses are expected. More like this. To get videos. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan . Thank you very much to all those who have cooperated so far.