എത്ര പഴകിയ കൊളസ്ട്രോളും വെറും 15 ദിവസം കൊണ്ട് അപ്രത്യക്ഷമാകും…

ഇന്ന് മിക്കവരിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു രോഗമാണ് കൊളസ്ട്രോൾ. എന്നത് ജീവിത രീതിയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് കൊളസ്ട്രോളും ഹൃദ്രോഗവും ഇന്ന് വർധിച്ചുവരുന്നത്. രക്തത്തിലും ശരീരകലകളിൽ മെഴുകുപോലെ കാണപ്പെടുന്ന പദാർത്ഥമാണ് കൊളസ്ട്രോൾ എന്നത്. ശരീരത്തിലെ ഏകദേശം പകുതിയോളം വരുന്ന കൊളസ്ട്രോൾ ശരീരത്തിന് ഊർജ്ജ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി ആണ് കൂടുതലായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്.

രക്തത്തിൽ ലയിച്ച് ചേരാത്ത കൊളസ്ട്രോൾ പ്രോട്ടീൻ മായി കൂടിച്ചേർന്ന് ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ കണികയായി രക്തത്തിലൂടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലാഭാഗത്തും എത്തിച്ചേരുന്നു മാത്രം കൊളസ്ട്രോൾ ആരോഗ്യപ്രദമായ ശരീരത്തിന് അത്യാവശ്യമാണ് എന്നാൽ കൊളസ്ട്രോൾ അളവ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Cholesterol is an important factor in the building of the course person in the body and the growth of cells as well as for the production of certain hormones and estrogen, taking advantage of vitamin ADEK and converting sunlight into vitamin D Cholesterol is something that is essential for our body. When it is excessive, we develop cholesterol-caused illnesses that produce about 80 percent of the total cholesterol levels our body needs. We need only the remaining 20 percent of the food we eat. But many of the foods we eat in modern life contain more amount of fat which is not good for our body. Moreover, lack of exercise also causes cholesterol.

NB നല്ല ഒരു ഡോക്ടർ നിർദേശ പ്രകാരം മാത്രം. ഇതുപോലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആണ് നല്ലതു. പലരുടയും ബോഡി പല രീതിയിൽ ആണ് ഇതിനെ പ്രീതികരിക്കുക. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഡോക്ടർ അഭിപ്രയം തേടുന്നത് നല്ലതാണു.