ഇതാണ് ദൈവത്തിൻറെ കരങ്ങൾ.

ഇതാണ് ദൈവം ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങൾ നാലാം നിലയിൽ നിന്നും താഴെ വീഴാൻ തുടങ്ങിയ നാലുവയസ്സുകാരിയെ രക്ഷിച്ച യുവാവിന്റെ വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൊടൂര വൈറൽ ആവുന്നത്. ശ്വാസമടക്കിപ്പിടിച്ചു ഈ വീഡിയോ കാണാൻ സാധിക്കു. നാലാം വിലയുടെ മുകളിൽ നിന്നും താഴെ വീഴാറായി കുടുങ്ങിക്കിടന്ന കുഞ്ഞിനെ സ്വന്തം ജീവൻ പോലും നോക്കാതെ ധൈര്യം സംഭരിച്ച് രക്ഷിച്ച യുവാവിനെ വീഡിയോയാണ്.

ഇപ്പോൾ സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചാണ് വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായിരിക്കുന്നത്. പരിസരവാസികളായ തൊഴിലാളികളാണ് കുഞ്ഞ് നാലാം നിലയിൽ നിന്നും താഴെ വീഴാറായി കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് കണ്ടത്. എന്ത് ചെയ്യണം ആരെ വിളിക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ചു നിൽക്കുന്നു സമയത്തിനുള്ളിൽ സ്വന്തം ജീവൻ പോലും നോക്കാതെ യുവാവ് ആ പിഞ്ചോമനയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങി.

അപകടം ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ആ പിഞ്ചോമനയുടെ ജീവൻ മാത്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം പിഞ്ചോമനയെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. നിരവധി ആളുകളാണ് യുവാവിന്റെ പ്രവർത്തിക്ക് അഭിനന്ദനവുമായി രംഗത്തുവരുന്നത്. സ്വന്തം ജീവൻ പോലും നോക്കാതെ ആ പിഞ്ചോമനയുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച ആ യുവാവിനെ പ്രശംസിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ.

സാധിക്കുകയില്ല ശരിക്കും അതൊരു ദൈവത്തിന്റെ കൈകൾ തന്നെയായിരിക്കും. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ എപ്പോഴും ദൈവത്തിൻറെ പ്രതിനിധികൾ തന്നെയായിരിക്കും. ഒത്തിരി ആളുകൾ ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻറെ ഈ പ്രവർത്തികൾ കമൻറുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.