ഇവരുടെ ഈ സൗഹൃദം മണിക്കുട്ടന് ബൈക്കിൽ കൊച്ചി വരെ എത്തിച്ചു..

ബിഗ് ബോസ് സീസൺ ത്രീയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗഹൃദ പേരുകേട്ട രണ്ടുപേരാണ് മണിക്കുട്ടൻ ഡിംപിൾ ഇത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ചിലപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാൻസ് ഫോള്ളോവിങ് ഉള്ളത് ആർക്കാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മണിക്കുട്ടനും dimble നിന്നുമാണ് എന്ന് പറയേണ്ടിവരും. ഇരുവരും രണ്ടുപേരെ തന്നെയായിരുന്നു ബിഗ് ബോസ് ത്രീയെ ഇഷ്ട കോംബോ എന്ന് തന്നെയാവണം പറയുന്നത്. ഇവർ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണ്.

ഇപ്പോൾ ബിഗ് ബോസിൻറെ വോട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ ഫിനാലെക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഫിനാലെ വരാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാതെ യാണ് മണിക്കുട്ടൻ dimble ഇന്ന് കാണാൻ പോയിരിക്കുന്നത്. അതും തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് ബൈക്കിൽ കൊച്ചി വരെ പോയി എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്ന വാർത്തകൾ കാരണം ഇരുവരും ബൈക്കിൽ ഇരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ ആണ് കാണുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

The news that dimpling monday is now in Kochi had already come and the news was that Manikutty ran to the debate because dimble was there. It’s hard to see manikuttan, who can’t sit here long without seeing his friend. Everyone knows that Dimple manikuttan is very good friends. Manikuttan was the most distressed man impermani at the time of Bigg Boss’s inner temple.

Manikuttan looked at the camera at the time and asked for Dimple to return. We saw Dimple crying even when Manikuttan left. If you like it. Share this video. Like it the same way. Command your precious. Responses are expected. More like this. To get videos. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan . Thank you very much to all those who have cooperated so far.