ഇരട്ടക്കുട്ടികളിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് തൻറെ മുഖച്ഛായ ഇല്ല എന്ന ഭർത്താവ്, പിന്നീട് സംഭവിച്ചത് അറിഞ്ഞാൽ ആരും ഞെട്ടും.

ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമോ ചോദിച്ചാൽ വലിഞ്ഞു പോകും കാരണം ഇത് പ്രവചനം അല്ല അങ്ങ് ചൈനയിൽ സംഭവിച്ച സംഗതിയാണ്. വ്യത്യസ്തമായ ഡിഎൻഎ കളുമായി ഇരട്ടക്കുട്ടികൾക്ക് ജന്മം നൽകിയ ചൈനയിൽ ഒരു സ്ത്രീ വാർത്തകളിൽ ഇടം പിടിക്കുകയാണ്. കുട്ടികൾക്ക് ഒരാൾക്ക് തന്റെ ഛായയിൽ എന്ന സംശയത്തിൽ ഭർത്താവിന് സംശയം തോന്നി ഇതോടെയാണ് ഇതിനുള്ള കാരണം യുവതി വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിച്ച ഞാൻ മറ്റൊരാളുമായി കിടക്ക പങ്കിട്ടു എന്നാണ് ഇവർ സമ്മതിച്ചത്.

ചായയുടെ പേരിലുള്ള സംശയത്തിൽ ഒടുവിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഡിഎൻഎ പരിശോധന നടത്തിയത്. പരിശോധന ഈസ്റ്റ് കുട്ടികളിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ പിതാവ് മറ്റാരോ ആണെന്ന് തെളിഞ്ഞു ഇതോടെയാണ് സത്യം പുറത്തു വന്നത്. ഉടുപ്പ് പ്രശ്നമായിരുന്നു sabo കുട്ടികളുടെ രജിസ്ട്രേഷനു വേണ്ടി ദമ്പതികൾ എത്തിയതോടെയാണ് നാട്ടിൽ പാട്ട് ആയത്.

രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കാൻ കുട്ടികളുടെ രക്ഷകർതൃത്വം തെളിയിക്കാനുള്ള ടെസ്റ്റ് ഫലം കൂടി ഇവർ ഹാജരാക്കിയിരുന്നു. ഫലം വന്നതോടെയാണ് കുട്ടികളിൽ ഒരാളുടെ പിതാവ് താനല്ലെന്ന് ഭർത്താവ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. റിപ്പോർട്ടിനെക്കുറിച്ചു വഴക്ക് ഉണ്ടായതോടെയാണ് ഭാര്യ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയത് തന്റെ കുഞ്ഞിന് നോക്കാൻ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും.

മറ്റൊരാളുടെ കുട്ടിയെ വളർത്താൻ കഴിയില്ലെന്നുമാണ് ഭർത്താവിനെ നിലപാട്. ഈ വാർത്ത വളരെയധികം എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവം നടക്കുമോ എന്ന് തന്നെ ഒത്തിരി ആളുകൾ കമൻറ് ആയി നൽകിയിരിക്കുന്നു. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക.