ഇനിയെങ്കിലും ഒരു നായ്ക്കളും നിങ്ങളെ തിരിഞ്ഞുനോക്കില്ല എന്ന് പറയരുത്. ഈ ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കി തരും

ഈ ചിത്രം വൈറൽ ആകുവാനുള്ള ഒരേയൊരു കാരണം സ്നേഹമാണ്. ചിത്രം പകര്ത്തിയത് ഒരു ഡോക്ടറാണ്. അതെ ഈ ചിത്രത്തിലെ നായകനെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും. അവർ ആരെയും കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ മുഖത്തെ സങ്കടവും ടെൻഷനും എല്ലാം കാണാൻ കഴിയും. എന്താണ് സംഭവം എന്നല്ലേ ഇത് ഹോസ്പിറ്റലിലെ മുൻവാതിൽ ആണ്. ഇവരുടെ യജമാനൻ ഒരു വൃദ്ധനായ യാചകൻ ആണ്. അദ്ദേഹം സുഖമില്ലാതെ ചികിത്സയിലാണ്.

വഴിയിൽ തളർന്നുവീണ അദ്ദേഹത്തെ ആരൊക്കെയോ ഇവിടെ എത്തിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ അകത്ത് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തത് മുതൽ ഈ നായ്ക്കൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഫ്രണ്ട് വാതിലിൽ ഉണ്ട്. ഓരോ ആളുകൾ പോകുമ്പോഴും അവർ നോക്കും അവരുടെ യജമാനൻ ആണോ എന്ന്. സെക്യൂരിറ്റിയോട് ആദ്യം നായ്ക്കളെ ഓടിക്കുവാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ യാചകനെ കൂടെ വന്നതാണ് എന്ന് എത്ര ഓടിച്ചിട്ടും അവർ പോകുന്നില്ല.

ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു സ്വന്തം മക്കൾ വരെ ഉപേക്ഷിച്ച് തെരുവിൽ എത്തിയ ആൾ ആയിരിക്കും ആ യാചകൻ ഈ തെരുവുനായകൾ ഇദ്ദേഹത്തോട് ഇത്രയധികം സ്നേഹം കാണിക്കുവാൻ അയാൾ എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. അയാൾ കൊടുത്തത് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം ഇവർക്ക് തെരുവിൽ നിന്ന് കിട്ടിക്കാണും അയാൾ.

കൊടുത്ത സ്നേഹം അത് അവർക്ക് ആരും കൊടുത്തു കാണില്ല ഇത് ആഹാരം കൊടുത്തതിന് സ്നേഹമല്ല ആ നായ്ക്കളുടെ മുഖത്തു നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം അയാൾ കൊടുത്ത സ്നേഹമാണ് ഈ നായ്ക്കളുടെ മുഖത്ത് കാണുന്ന സങ്കടം. ഇനിയെങ്കിലും ഒരു നായയും തിരിഞ്ഞുനോക്കില്ല എന്ന് ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞു പോകരുത്..