ഇനിമുതൽ ആസ്മയെ ഭയക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഈ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി..

ശ്വസനനാളകങ്ങളെയും ശ്വാസകോശത്തേയും ബാധിക്കുന്ന ദീർഘകാല അലർജിയുടെ ഭാഗ്യ ആവിഷ്കാരമാണ് ആസ്മ എന്ന അസുഖം. ആരോഗ്യത്തെ വളരെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാവുന്ന സാധാരണ രോഗങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ആസ്മ എന്ന അസുഖം. ഇത് പലപ്പോഴും ജലദോഷം ത്വക് രോഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയ അലർജി ജന്മമായ് രോഗങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം കടന്നുവരുന്നു .കൂടാതെ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന ചുമയും ശ്വാസതടസം വലിവ് തുടർച്ചയായുള്ള ചേർത്തല ഇന്ദ്രിയ അണുബാധ തുടങ്ങിയവ ആത്മ രോഗമുള്ളവരിൽ കണ്ടുവരുന്നതണ്.

രോഗം പെട്ടെന്ന് മൂർച്ഛിക്കുമ്പോൾ ശ്വാസതടസ്സം വലിവ് എന്നിവ രോഗലക്ഷണങ്ങളാണ് പ്രകടമാകുന്നു. ഇതിനുള്ള പ്രധാനകാരണമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വർദ്ധിച്ച ഉപയോഗം ,വൻതോതിലുള്ള നഗരവൽക്കരണം, പരിസ്ഥിതിമലിനീകരണം, പുതുതായി കണ്ടുവരുന്ന ശ്വസനേന്ദ്രിയ അണുബാധകൾ എന്നിവ മൂലമാണ് ആസ്മ പോലെയുള്ള ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങളുടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്നത്.  തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുന്നു.

Now it can be considered a lifestyle disease and the condition of asthma is seen to be growing explosively and in a very miserable state. Many respiratory diseases are hidden without showing symptoms for a long time, which can lead to the detection and treatment of many diseases at regular time. The services of highly experienced experts are essential for proper diagnosis as asthma exhibits different symptoms. Allergic asthma is common lying in childhood, but any elderly person is more likely to develop it and only a small percentage of patients may not show constant sensory infections.

NB നല്ല ഒരു ഡോക്ടർ നിർദേശ പ്രകാരം മാത്രം. ഇതുപോലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആണ് നല്ലതു. പലരുടയും ബോഡി പല രീതിയിൽ ആണ് ഇതിനെ പ്രീതികരിക്കുക. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഡോക്ടർ അഭിപ്രയം തേടുന്നത് നല്ലതാണു.