ഈ കുട്ടികളുടെ ജീവിതം കണ്ണീരു ആകുന്നു, ജനിച്ചപ്പോൾ മുതൽ വേദനതിന്ന് ജീവിക്കുന്ന കുരുന്നുകൾ.

ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ആകാംഷയും അതോടൊപ്പം ഉൽക്കണ്ഠ ഉണ്ടാക്കുന്നതും സ്വഭാവികമാണ്. വൈകാരികമായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മാർഗങ്ങളിലൊന്ന്. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ കുട്ടിയുടെ യോ അമ്മയുടെയോ ജീവൻ അപകടത്തിലാകുന്ന വാർത്തകൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ഒരു അമ്മയാവുക എന്ന ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പെണ്ണിനേയും പെരുമാറ്റം ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒന്നും ഒരു വിഷയമേ അല്ല. എന്തു ത്യാഗം സഹിച്ചും അവളതിനെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിന് സന്നദ്ധയാകും.

അതാണ് പെണ്ണിനെ ആണിൽ നിന്നും ഒരു പടി മുന്നിൽ നിർത്തുന്നതും. ഗർഭാവസ്ഥയിൽ പലരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് തങ്ങൾക്ക് ഈ ഇരട്ട കുട്ടികൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഒരു പോലെയുള്ള രണ്ടു കുട്ടികൾ ഇന്നത്തെ വളരെയധികം അപൂർവമായ ഒരു അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഇരട്ടകുട്ടികൾ സയാമീസ് ഇരട്ടകൾ ആകുന്ന സാഹചര്യം അനുഗ്രഹം പലപ്പോഴും ശാപമായി മാറാറുണ്ട്. ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലെ സയാമീസ് ഇരട്ടകൾ വേർതിരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ.

അതിനു സാധിക്കാതെ വരും ചിലപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ജീവൻതന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു കഥയാണ് മാക്സിയും മെക്കൻസി മാൻഡലിൻ എന്നീ ഇരട്ടകുട്ടികളുടെ കഥ. ലോകത്തെ തന്നെ അപൂർവ്വമായ കേസുകളിൽ ഒന്ന് ഒരു അമ്മയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും അപകടകരവും സങ്കീർണവുമായ ഗർഭധാരണം ആണ് സയാമീസ് ഇരട്ടകൾക്ക് ജന്മം നൽകുക എന്നത്. തനിക്ക് ജനിക്കാൻ പോകുന്നത് സയാമീസ് ഇരട്ടകൾ ആണ് എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ തകർന്നുപോയി . ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ച വലിയ സാമ്പത്തികശേഷിയും ഒന്നുമില്ലാത്ത അമ്മയ്ക്ക് താങ്ങാവുന്നതിലും അധികമായിരുന്നു ചികിത്സാചെലവുകൾ. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.