ഈ വിചിത്ര കഥ വളരെ അധികം വൈറലായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഒരു പൂച്ച കുഞ്ഞിനെ വളർത്തിയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും.

സംഭവം നടക്കുന്നത് സ്കോട്ട്‌ലാൻഡിലെ ഗ്രീൻ ഫ്രോക്ക് എന്ന തുറമുഖ നഗരത്തിലാണ് ജന സാധ്യത കുറഞ്ഞ ഒരു നഗരമാണ് ഗ്രീൻ റോക്ക്.അവിടെ നിന്നുമാണ് ആ ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്ത വന്നത്. കാട്ടുപൂച്ചകൾ വളർത്തിയ ഒരു പൂച്ച മനുഷ്യനെ കണ്ടെത്തി എന്നതായിരുന്നു വാർത്ത. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മനുഷ്യന്റെ ഉടലും പൂച്ചയുടെ തലയുള്ള ജീവിയെ ആണ് കണ്ടെത്തിയത് എന്നാ തരത്തിലുള്ള വാർത്തകളും പരന്നു. എന്നാൽ പൂച്ച മരിച്ചു ചിത്രങ്ങൾ വൈറൽ ആയതോടെ മനുഷ്യരൂപമുള്ള ആളെ തന്നെയാണ് കണ്ടെത്തിയത് എന്ന് മനസ്സിലായി.

പൂച്ചകൾ ആയി ഇയാൾക്ക് ഉള്ള സാമ്യം ഇയാളെ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ ഇയാൾ എലികളെ തിന്നുകയായിരുന്നു. ശരീരം മുഴുവൻ ചെളിപിടിച്ച കറുത്ത ഇരുന്നു.പൂച്ചകളുടെ പോലെതന്നെ ഇയാളുടെ കണ്ണുകളും തിളങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു.ആരോ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ ഇയാളെ കാട്ടിലുപേക്ഷിച്ച ആയിരിക്കാം പൂജകളാണ് അതിനുശേഷം ഇയാളെ വളർത്തിയത് എന്നാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞ കഥ. എന്നാൽ സംഭവമറിഞ്ഞ് ഡോക്ടർസ് പോലീസുകാരും സ്ഥലത്തെത്തി ആരെയും.

അയാൾ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഇല്ല ആളുകൾ അടുത്തേക്ക് ചെന്നാലും പോകുന്നുമില്ല പക്ഷേ എലികളെ മാത്രമേ ഭക്ഷിക്കുന്നു ഉള്ളൂ എന്ന് അയാളെ പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഡോക്ടർ എത്തും പോലീസുകാരും. മാനസികനില തെറ്റിയ ആകും എന്നാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ നിഗമനം. എന്നാൽ പൂച്ചകൾ വളർത്തിയ കഥകളെല്ലാം അവർ നിഷേധിച്ചിരിക്കുകയാണ് അയാളുടെ കാലുകൾക്ക് ഒഴിവുകളുണ്ട് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിൽ അറിയാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ഈ സംഭവകഥ വളരെയധികം എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തുടർന്ന് അറിയണം വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.