ഈ വീഡിയോ കൊടൂര വൈറൽ. ഈ പ്രവർത്തി കൊടൂര വൈറൽ..

ഒരു കോടി ആളുകൾ ചങ്കിടിപ്പോടെ കണ്ട ആ വീഡിയോ ഇതാണ്, ഒരു നിമിഷം ആരുടെ ചങ്കും ഒന്നും പിടഞ്ഞു പോകും. മൂന്നു വയസ്സുകാരൻ മകൻ ഡ്രൈനേജ് ഹോളിൽ വീണത് കണ്ട് അമ്മ ചെയ്തത് കണ്ടോ, ഏതൊരു അമ്മയുടെയും ചങ്ക് ഒന്ന് കത്തിപോകുന്ന നിമിഷം. തൻറെ പൊന്നോമന ഡ്രൈനേജ് ഹോളി ലൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നത്.

കണ്ടു ചങ്ക് ഒന്ന് കത്തി യെങ്കിലും പകച്ചുനിൽക്കുന്ന അതിനുപകരം തൻറെ പൊന്നോമനയെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ അമ്മയുടെ വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വൈറലായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു നിമിഷം പോലും ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയം ആ അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നല്ല ഭാരമുള്ള മാൻഹോൾ മൂടി പോലും അമ്മയ്ക്ക് ഭാരമായി തോന്നിയില്ല. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Suddenly, in her mother’s attempt to save the baby by changing the lid on the manhole, other young women in the vicinity were also rushing in. In an instant, the blonde was rescued by her mother and a young traveller. The love and care of mothers is so precious. Many people have come out in praise of the mother on social media.

If you like it. Share this video. Like it the same way. Command your precious. Responses are expected. More like this. To get videos. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan . Thank you very much to all those who have cooperated so far.