ഈ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ മുഖത്ത് എങ്ങനെ ബ്രൈറ്റ് ആക്കാം..

റൈസ് വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ബ്രൈറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ബ്രൈറ്റ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അഴുക്കിനെ കമ്പ്ലീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്തു ഡസ്കിൽ നല്ല ക്ലിയർ ആയി വയ്ക്കുന്നതിനും വളരെയധികം നല്ലതാണ്. ഈ റൈസ് വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മൂന്നു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഉണ്ട് .ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്ലെൻസർ തയ്യാറാക്കുക എന്നതാണ്.

രണ്ടാമതായി ഒരു ഫേസ് മാസ്ക്. മൂന്നാമതായി ഒരു സ്കിൻ ടോണർ എന്നിവയാണ്. ഈ മൂന്നു സ്റ്റെപ്പും തുടർച്ചയായി ഏഴു ദിവസം ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് അനുഭവിക്കാവുന്നതാണ്. എങ്ങനെയാണ് ക്ലെൻസർ തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. അൽപസമയം വെച്ചതിനു ശേഷം നമുക്ക് കഴുകിക്കളയാം. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

To prepare it, take some green leafy leaves, wash it thoroughly, clean it and soak it for a while. After the soak, we can put away the rice only for water. Starch, which we squeezed with our hands while replacing rice, is to get the whole thing into it. Take it in a bowl add a tablespoon of rice water and a tablespoon of milk to it and mix well.

Now you can dip it in this mixture with a porridge and then clean your face. If you like it. Share this video. Like it the same way. Command your precious. Responses are expected. More like this. To get videos. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan . Thank you very much to all those who have cooperated so far.