ഈ താരാട്ട്പാട്ട് കേട്ട് കുഞ്ഞുറങ്ങി ഇല്ലെങ്കിലും ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ടകും, വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗം.

എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനായ എപ്പോഴും കുഞ്ഞുകുട്ടികൾ. കുഞ്ഞിനെ പാട്ടുപാടി ഉറക്കാൻ കിട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞു ഭാര്യയുടെ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ വൈറലായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് കുഞ്ഞിനെ പാട്ട് പാടി ഉറക്കുന്ന കേട്ട് എല്ലാവരും വളരെയധികം അമ്പലം ഇരിക്കുകയാണ് അത്രയ്ക്കും മനോഹരമായ ആയാൽ കുഞ്ഞിനെ പാട്ടുപാടി ഇറക്കുന്നത്. അച്ഛന്റെ പാട്ട് കേട്ട് കുട്ടി നിഷ്കളങ്കമായ ചിരിക്കുന്നതും വളരെയധികം വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. വളരെയധികം മനോഹരമായ അദ്ദേഹം കുഞ്ഞിനെ പാട്ടുപാടി ഉറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്.

അയാളുടെ പാട്ട് കേട്ട് കുഞ്ഞ് വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുകയുംചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അച്ഛനെ പാട്ട് അത്രയ്ക്ക് മനോഹരമാണ് എന്നായിരിക്കും ആ കുഞ്ഞ് പറയുന്ന ഉണ്ടാക്കുക ആ ചിരിയിൽ നിനക്ക് അതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അത്രയും മനോഹരമായാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞിനെ പാട്ട് പാടി ഉറക്കുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വളരെയധികം വൈറലായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ടും ആദ്യ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം വളരെയധികം ഫേമസ് ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അച്ഛന്റെ പാട്ട് ഇത്തരത്തിൽ മനോഹരമായി പാടുന്നത് ആ കുഞ്ഞിനെ വളരെയധികം ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആകും മാത്രമല്ല കുഞ്ഞും ഇതുപോലെ മനോഹരമായ പാട്ടുകൾ പാടെ ഇന്നും ആളുകൾ കമന്റ് ആയി നൽകിയിരിക്കുന്നു.

മകൾ പാട്ടുകേട്ട് ഉറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആകും എന്നാണ് ഒത്തിരി ആളുകൾ കമന്റ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. താരാട്ട് പാട്ട് പാടുന്നതിന് അമ്മമാർക്ക് മാത്രമല്ല അച്ഛന്മാർക്കും അറിയാമെന്നും വളരെ മനോഹരമായി തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ പാട്ട് പാടിയിരിക്കുന്നത് എന്നും.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.