ഈ സ്കാനിംഗ് റിപ്പോർട്ട് കണ്ട് ഡോക്ടർസും അമ്മയും ഞെട്ടി..

ജനിക്കുന്നതിനു മുൻപ് തമ്മിലടി തുടങ്ങിയ രണ്ടുപേരും കുറിച്ചാണ് പി വാർത്ത. ചൈനയിലാണ് സംഭവം. അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിന് അടുത്തു കിടന്ന അടികൂടുന്ന കുട്ടികളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ വൈറലാകുന്നത്. അൾട്രാ സൗണ്ട് സ്കാനിംഗ് ഫോട്ടോകളിൽ മുഖാമുഖം നോക്കി കിടക്കുന്ന ഇരട്ട കുട്ടികൾ പരസ്പരം അടി കൂടുന്നത് വ്യക്തമാണ്. പക്ഷി നാലു മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ ഇരട്ടക്കുട്ടികളിൽ ആരോഗ്യത്തോടെ പുറത്തെത്തി ചൈനയിലും.

യുവാൻ ഉള്ള ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു ഇവരുടെ ജനനം. കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ എടുത്ത സ്കാനിംഗിൽ ആൺകുട്ടികൾ തമ്മിൽ തല്ലുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ചെറി സ്ട്രോബെറി എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സാധാരണയായി ഇരട്ടക്കുട്ടികളിൽ ഗർഭപാത്രത്തിലെ 2 അറകളിലാണ് വളരുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു അറയിലാണ് ഇവർ വളർന്നത്.

ഇതുപോലെ ഒരു അറയിൽ വാണിരുന്നത് അപകടകരമാണെന്ന് ഡോക്ടർമാർ വിലയിരുത്തുന്നത്. 30 മില്യൺ കേസുകളിൽ ഒന്നു മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവം സ്കാനിങ് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഡോക്ടർസ് വളരെയധികം ഞെട്ടി ഇരിക്കുന്നു. എന്നാൽ കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ വളരെയധികം ആരോഗ്യവരാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.