ഈ സാധാരണക്കാരന്റെ ബുദ്ധിയെ പ്രശംസിച്ച് സോഷ്യൽ ലോകം.

വല്ലാത്ത ബുദ്ധി തന്നെ പഴക്കച്ചവടക്കാരൻ ടെക്നോളജിക്ക് കയ്യടിച്ച് ലോകം. ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ മറികടക്കാൻ ലഘുവായി ഉപായങ്ങൾ തേടാത്ത മനുഷ്യരില്ല. എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിൽ തങ്ങൾക്കുവേണ്ടി തങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടെത്തുന്ന വിഭാഗങ്ങളുടെ മൂല്യമോ വലിപ്പം ഒന്നും സാധാരണക്കാർ തിരിച്ചറിയാറില്ല എന്നതാണ് സത്യം. ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സാധാരണക്കാരനെ ഉപായത്തിൽ ട്വിറ്ററിൽ അഭിനന്ദനം ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് .

തെരുവിൽ പഴ കച്ചവടം നടത്തുന്ന ഒരു യുവാവാണ് താരം. കൂട്ടിരിക്കുന്ന മാതളങ്ങൾ എസ്ഐ സന്ദർശിച്ച നാലു കുട്ടിക്ക് മാറ്റുകയാണ് അദ്ദേഹം ഇത്. സൈസ് അളന്ന് പഴങ്ങളെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ഉപകരണമാണ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്. ഇരുമ്പ് കമ്പികൾ പരസ്പരം അകന്നിരിക്കുമ്പോൾ വിധത്തിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇടയിലുള്ള അകലം ആദ്യം ചെറുതും പിന്നീട് വലുതായി വരുന്ന രീതിയിലാണ് പഴങ്ങൾ ഓരോന്ന് ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നു.

അത് അനുസരിച്ചുള്ള ഓരോ ഇടത്തേക്ക് പോകുന്നു. ഇതാണ് ഈ യുവാവ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന ടെക്നോളജി. സൈസ് അനുസരിച്ച് സാധനങ്ങളെ വേർതിരിച്ച് പാക്ക് ചെയ്യാൻ ലോകത്തിൽ ഇത്രയും ലളിതമായ ഒരു ഉപായം തലക്കെട്ട് ഓടുകൂടി വല നൗഷാദ് എന്നയാളാണ് ട്വിറ്ററിൽ ഈ വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചത്. റോസ് വൈറസ് എന്ന പേജിൽ ആണത്രേ ആദ്യമായി ഈ വീഡിയോ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. എന്തായാലും ട്വിറ്റർ ലക്ഷക്കണക്കിന് പേരാണ് ഈ വീഡിയോ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. കച്ചവടക്കാരൻ റെ പുതിയ പ്രകീർത്തിച്ച് ധാരാളംപേർ കമ്പനികളും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.