ഈ പൂച്ച ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തി കണ്ടു ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് സോഷ്യൽ ലോകം.

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എല്ലാവരുടെയും കണ്ണ് നനയിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ അത് ഒരു യുവതി പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഒരു പൂച്ചയുടെ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ചർച്ചയാവുന്നത്. താൻ ഓമനിച്ചു വളർത്തിയ തന്നെ നായ മരിച്ചപ്പോൾ കുഴിച്ചിട്ട ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് യുവതി തിരിച്ചുവന്നപ്പോൾ കണ്ട ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇവർ ഇപ്പോൾ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. വീഡിയോയെ കുറിച്ച് അവർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ. എൻറെ പൂച്ചയും നായയും വലിയ കൂട്ടായിരുന്നു. ഞാനതിനെ അടക്കിയ ശേഷം വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോൾ കണ്ടത് എന്റെ നായക്ക് ഉമ്മ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ചെയ്യുന്ന പൂച്ചയെ.

അവർ ഇത് സ്ഥിരം ചെയ്യാറുള്ളത് ആണു. അത്രയ്ക്ക് കൂട്ടായിരുന്നു അവർ. രണ്ടുപേരും ശരിക്കും ചിലപ്പോൾ എന്റെ പൂച്ചയ്ക്ക് എന്റെ നായയെ കാണാൻ സാധിക്കും ആയിരിക്കും. അവർ യാത്ര പറയുകയായിരിക്കും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കൂ ഒരിക്കൽപോലും തന്നെ പൂജ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല. അത് ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവിനെ അവൻ ചുംബനങ്ങൾ നൽകി യാത്രയാക്കിയത് തന്നെയാണ്.

യുവതി കുറിച്ചു വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരുടെയും കണ്ണുകൾ ഒന്നു നിറയും എങ്കിലും ഈ വീഡിയോ വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്. ആത്മാവ് എന്നോ ഇല്ല പൂച്ചക്ക് വട്ടാണെന്ന് ചിലർ കമന്റ് ചെയ്തപ്പോൾ മൃഗങ്ങൾക്ക് അത്ഭുത കഴിവുകൾ ഉണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതെന്നും ചിലർ പറയുന്നു.

എന്തായാലും അവനെ നായയുടെ ആത്മാവിനോട് യാത്രപറഞ്ഞത് ആണെന്നാണ് നായയുടെ ഉടമസ്ഥനായ യുവതി ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നത്. ഒത്തിരി ആളുകൾ ഇതിനെ നല്ല കമൻസ് നൽകിയിരിക്കുന്നു ശരിയാണ് മൃഗങ്ങൾക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത കഴിവാണ് മുൻകൂട്ടി അവർക്ക് ദുരന്തങ്ങളെ അറിയാൻ സാധിക്കുക എന്നത് .തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.