ഈ നായയുടെ പ്രവൃത്തി കണ്ടാൽ ആരുമൊന്ന് ഞെട്ടി പോകും…

പുഴയിൽ വീഴാൻ പോയ കുഞ്ഞിനെ കണ്ട് നായ ചെയ്തത് കണ്ടോ, ഈ നായ ആണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ താരം. സ്നേഹം നിറയ്ക്കുന്ന ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് കാഴ്ചക്കാരെ ഇഷ്ടക്കാരും ഏറെയാണ്. മനുഷ്യനേക്കാൾ ബുദ്ധിയും സ്നേഹവും കടപ്പാടും ഈ നായ്ക്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് കാണുന്ന എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായം. നദിക്കരയിൽ പന്തുമായി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന.

ബാലികയുടെ കയ്യിൽനിന്നും പന്ത് വെള്ളത്തിൽ പോയപ്പോൾ നദിയിൽ വീണ് പന്ത് എടുക്കാൻ കുഞ്ഞു ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ നദിയിലേക്ക് വീഴാൻ പോകുമ്പോൾ പെൺകുട്ടിയെ രക്ഷിക്കുന്ന നായയുടെ വീഡിയോ ആണ് വൈറലാകുന്നത്. നായ പെൺകുട്ടിയെ രക്ഷിക്കുകയും പങ്കെടുത്തു കൊടുക്കുന്നതും വീഡിയോയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും.

With the video going viral, the video proves that there is more love, compassion and gratitude than humans. This dog is pulling the girl back by biting her in her dress as she tries to get down the river. The dog is now the star of social media by jumping into the water to pick up the ball that fell into the river after pushing the girl away from the creek.

Carl is more sympathetic and compassionate to animals. If you like it. Share this video. Like it the same way. Command your precious. Responses are expected. More like this. To get videos. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan . Thank you very much to all those who have cooperated so far.