ഈ നായ ചെയ്ത പ്രവർത്തി കണ്ട് ആദ്യം നായെ കുറ്റപ്പെടുത്തി എങ്കിലും,പിന്നീട് എല്ലാവരും പ്രശംസിച്ചു..

നായ്ക്കൾ മനുഷ്യരുടെ ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാണ്. സ്നേഹിക്കുന്നവരെ രക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നായ്ക്കൾ എന്തും ചെയ്യും. നൈജീരിയയിൽ അങ്ങനെയൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി. 2017 ലാണ് ആ സംഭവം നടന്നത് നൈജീരിയയിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു വലിയ കല്യാണം നടക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഒരാൾ കല്യാണത്തിന് എത്തിയത് ഒരു നായയെ കൊണ്ടാണ്. നായ കല്യാണത്തിന് എല്ലാവരോടും വളരെയധികം സ്നേഹത്തോടെയാണ് പെരുമാറിയത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കല്യാണത്തിന് എത്തിയ ആർക്കും.

ആനയെ ഭയം തോന്നിയില്ല. എല്ലാവരും ആനയെ കളിപ്പിക്കുന്ന അതിനുവേണ്ടി തുടങ്ങി. അപ്പോഴാണ് ആ കല്യാണത്തിൽ ഏക മനോഹരമായ വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടി കടന്നുവന്നത്. ആ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടതും നായ പെൺകുട്ടിക്ക് നേരെ ചാടിവീണു. മുറിക്കാൻ തുടങ്ങിയ പെൺകുട്ടിയുടെ വസ്ത്രത്തിൽ അടിച്ചു പിടിച്ച് വലിക്കാൻ തുടങ്ങി. ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. എന്താണ് ആ നായ ആ പെൺകുട്ടിയോട് മാത്രം ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത്.

നായയുടെ യജമാന ഓടിയെത്തിയ നായയെ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നായ ആ പെൺകുട്ടിയെ കടിച്ചെടുത്തു ദൂരേക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ടുപോയി. പെട്ടെന്നാണ് അത് സംഭവിച്ചത്, ആ പെൺകുട്ടി പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. ആ പെൺകുട്ടി വസ്ത്രത്തിന് ഇടയിൽ ഒരു ബോംബുമായി ആണ് വന്നത്. സംഭവത്തിൽ നായയും പെൺകുട്ടിയും മരിച്ചു. ആ നായ എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് നോക്കിയത്. പോലീസ് പറഞ്ഞു ആ നായ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിച്ചു പോയേനെ. ആ നായ അവിടുത്തുകാരുടെ ഹീറോ ആണ്. കല്യാണത്തിന് വന്ന എല്ലാവരും ഇന്നും ആ നായയെ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു.