ഈ നായകുട്ടികൾ മൂർഖൻ പാമ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് എങ്ങനെ എന്ന് ഓർത്താൽ അതിശയിച്ചു പോകും.

പഞ്ചാബിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നടന്ന സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത്. കൃഷി ചെയ്താണ് ആ ഗ്രാമത്തിലെ എല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നത്. ജാസ്മിൻദർ എന്ന കർഷകൻ ഉണ്ടായ അനുഭവമാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുന്ന അത്. ജാസ്മിൻദറിന്റെ രണ്ട് പട്ടി കുട്ടികളെ കാണാതാകുന്നു. തള്ളപട്ടിയുടെ കരച്ചിൽ കണ്ടു ചെന്ന് നോക്കി നാട്ടുകാർ കണ്ടത് കിണറ്റിൽ വീണു കിടക്കുന്ന നായ കുട്ടികളെ. ധാരാളം വെള്ളം ഉള്ള കിണറ്റിലെ ഒരു മൂലയ്ക്ക് വെള്ളത്തിൽ വീഴാതെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ നായ കുട്ടികൾ.

അപ്പോഴാണ് അവർ അത് കണ്ടത് നായ്ക്കുട്ടികളുടെ അടുത്തൊരു മൂർഖൻ പാമ്പും ഉണ്ട്. മൂക്കിന്റെ കടിയേറ്റ് ആ നായ കുട്ടികൾ മരിച്ചത് തന്നെ മൂർഖനും എങ്ങനെയോ കിണറ്റിൽ വീണതാണ്. നായ്ക്കുട്ടികളെ ജീവനോടെ കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പില്ലെങ്കിലും അവർ ഫയർഫോഴ്സിനെ വിളിച്ചു എന്നാൽ ഗ്രാമ ആയതിനാൽ രണ്ടുദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഫയർഫോഴ്സ് എത്തിയത്. അവർ വന്ന് ആ നായ്ക്കുട്ടികളെ രക്ഷിച്ചു. പാമ്പിനെയും പിടിച്ചു കാട്ടിൽ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.

പക്ഷേ അവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു രണ്ടു ദിവസം കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടും മൂർഖൻ ഈ നായ കുട്ടികളെ ഒന്നും ചെയ്തില്ലേ. അപ്പോൾ അന്ന് നാട്ടുകാർ തങ്ങൾ കണ്ട ആ ഞെട്ടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. മൂർഖൻ നായ്ക്കുട്ടികളെ ഉപദ്രവിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല വെള്ളത്തിലേക്ക് വീഴാൻ പോയ നായ കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഒരു അമ്മ കുഞ്ഞിന് സംരക്ഷിക്കും പോലെ ആണ് ആ മൂർഖൻ നായ്ക്കുട്ടികളെ സംരക്ഷിച്ചത്. വിശപ്പ് കാരണം മൂർഖൻ നായ കുട്ടികളെ കൊന്നതിനു എന്നാണ് അവർ കരുതിയത്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടത് അത്ഭുതമാണ്. എല്ലാ മൃഗങ്ങൾക്കും മനുഷ്യത്വം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി .തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.