ഈ മിണ്ടാപ്രാണിയുടെ സ്നേഹത്തിനു മുന്നിൽ ഡോക്ടർ പോലും നമിച്ചു നിന്നു.

തായ്‌ലൻഡിലെ കാട്ടിൽ വച്ചാണ് എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ആ സംഭവം ഉണ്ടായത്. പരിക്കേറ്റ ഒരു മാണി നീ ചികിത്സിക്കാൻ പോയി ഡോക്ടറും സംഘത്തിനുനേരെ ഒരു കൊമ്പൻ പാഞ്ഞടുത്തു. കണ്ടുനിന്നവർ ആദ്യമൊന്നു ഞെട്ടി എന്നാൽ ഡോക്ടർ അടുത്തെത്തിയ ആന തുമ്പിക്കൈകൊണ്ട് ഡോക്ടറിനെ ആലിംഗനം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. ഡോക്ടറും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ തിരിച്ചു ആനയെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാനും ഉമ്മ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി.

കാട്ടിലെ ഒരു ആനയുമായി ഡോക്ടർക്ക് എന്തു ബന്ധം എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെട്ടു നിന്നപ്പോൾ ഡോക്ടർ ആ സത്യം പറഞ്ഞു. ഇവനെ ഞാൻ 12 കൊല്ലം മുമ്പ് മരണത്തിൽനിന്നും രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 12 കൊല്ലം മുമ്പ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഇതിന് എന്റെ മുന്നിൽ എത്തിക്കുമ്പോൾ ഇതിനെ സ്ലീപ്പിങ് സിഗ്നൽസ് എന്ന അസുഖമായിരുന്നു. മരണത്തോടു മല്ലിടുന്ന ഇവനെ മാസങ്ങളോളം ഞാൻ പരിചരിച്ചു. പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനായി ആയിട്ടാണ് കാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആണ് കാണുന്നത്.

ദൂരത്തുനിന്നു തന്നെ എന്നിവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞെങ്കിലും എനിക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലായില്ല. പക്ഷേ അവൻ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി. വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷവും അവൻ എന്നെ ഓർത്തിരുന്നു അതുതന്നെ അത്ഭുതം ഇവൻറെ സ്നേഹത്തിനു മുന്നിൽ പറയാൻ എനിക്ക് വാക്കുകളില്ല ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. ഒത്തിരി കമൻറുകൾ ആണ് ഈ സ്നേഹത്തിനു മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് മിണ്ടാപ്രാണിയുടെ സ്നേഹം കണ്ടു.

കണ്ണു നിറഞ്ഞു എണ്ണം ഇതെല്ലാം ഇന്നത്തെ മനുഷ്യർ കണ്ടു പഠിക്കണം എന്നും ഒത്തിരി ആളുകൾ കമൻറ് ആയി നൽകിയിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കുന്ന നേരമേ മനസ്സിനെ സ്നേഹിക്കാൻ എങ്കിൽ അവർ വളരെയധികം തിരിച്ച് സ്നേഹം നൽകുകയും സഹായിക്കുകയും രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നും പറയുന്നു. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..