ഈ ലക്ഷണങ്ങളെ ഒരിക്കലും അവഗണിക്കരുത് ഇത് മലാശയ ക്യാൻസർ ആകാം

വയറിനകത്ത് കാണുന്ന ഏറ്റവും സാധാരണയായി കാണുന്ന കാൻസർ ആണ് വൻകുടലിലെ കാൻസർ. ഈ രോഗത്തിന് പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നത്. വൻകുടലിലെ ലക്ഷണങ്ങൾ രണ്ട് രീതിയിൽ കാണാം വൻകുടലിൽ വരുന്ന ലക്ഷണങ്ങളും അതുപോലെതന്നെ മലാശയത്തിൽ വരുന്ന ലക്ഷണങ്ങളും പലാശം എന്നു പറയുന്നത് വൻകുടലിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഭാഗമാണ്. മലാശയത്തിലെ കാൻസറുകൾ സാധാരണയായി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മലത്തിൽ കൂടെ ബ്ലഡ് അംശം ആയിട്ടാണ്.

എല്ലാവർക്കും മലശോധന യുടെ ഒരു പ്രത്യേക രീതി ഉണ്ടാകും ചിലർ ഒരു തവണയായി ഇരിക്കും പോകുന്നത് രണ്ടുതവണ ആയിരിക്കും പോകുന്നത് അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ ആയിട്ട് പെട്ടെന്നുള്ള മലശോധന ഉള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വരികയും നേരത്തെ ഒരു തവണ പോയി കൊണ്ടിരുന്ന ആൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പോയി കൊണ്ടിരിക്കുക ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഉടനെ അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ടോയ്‌ലെറ്റിൽ പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള അവസ്ഥ വരുക.

അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെയിഞ്ചു കൾ നമ്മൾ വളരെയധികം പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ മലത്തിൽ ബ്ലഡ് കാണുമ്പോൾ അത് പലപ്പോഴും മൂലക്കുരു ആണെന്ന രീതിയിൽ വേണ്ട രീതിയിലുള്ള പരിശോധന നടത്താതെ ചികിത്സാരീതികൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട്.

എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടോ ദീർഘനാളായി ട്ടോ മലത്തിൽ രക്തം കാണുമ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടറുടെ പരിശോധന വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അവർ പരിശോധിച്ച് ഇത് പൈൽസ് തന്നെ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ മൂലക്കുരു വിൻറെ ചികിത്സ നടത്താൻ പാടുള്ളൂ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒത്തിരി അറിവ് നൽകുന്ന ഈ വീഡിയോ കാണുവാൻ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.