ഈ കുട്ടിയുടെ പ്രവർത്തി ആരെയും അമ്പരപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു.

ഒരു കൈയ്യിൽ അപകടം പറ്റിയ കോഴിക്കുഞ്ഞും മറുകയ്യിൽ പത്തു രൂപ നോട്ടും ആയി നിന്ന് കുഞ്ഞിനെ ഓർമ്മയില്ലേ വീടിനു സമീപത്ത് കൂടി സൈക്കിൾ ഓടിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ബാലൻ അറിയാതെ സൈക്കിൾ ടയർ അയൽവാസിയുടെ കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ മുകളിലൂടെ കയറിയിറങ്ങി. അതുകണ്ട് സങ്കടം സഹിക്കാൻ സാധിക്കാതെ അവൻ കോഴി കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് ആശുപത്രിയിലേക്ക് പാഞ്ഞു. കോഴിക്കുഞ്ഞേ ചത്തു പോയെങ്കിലും അഞ്ചുവയസ്സുകാരൻ പ്രവർത്തിയെ എല്ലാവരും വാഴ്ത്തി. കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ മേൽ സൈക്കിൾ കയറി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ആദ്യം വിഷമിച്ച് ബാലൻ.

അതിനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് മാതാപിതാക്കളോട് ആവുന്നത്ര പറഞ്ഞുനോക്കിയെങ്കിലും വർദ്ധനവിൽ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് അവൻ തന്റെ കൈവശമുള്ള പത്തു രൂപയുമായി അവൻ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പാഞ്ഞത്. പക്ഷേ കോഴിക്കുഞ്ഞേ മരിച്ചു പോയ കാര്യം കുഞ്ഞിനെ മനസ്സിലായില്ല. അവന്റെ കയ്യിൽ ആകെ പത്തു രൂപയും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരു കൈയിൽ കോഴികുഞ്ഞു മറ്റേ കയ്യിൽ പത്തു രൂപയും കൊണ്ട് ആശുപത്രിയിലെത്തി ആശുപത്രി അധികൃതരോട് കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

നിഷ്കളങ്കമായി മുഖവുമായി നിൽക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ ചിത്രം വൈറലായിരുന്നു. മിസോറാമിലെ സൈറ എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഡയറടർ ജാൽ ഹിമ എന്നെ ബാലൻ മുതിർന്നവർക്ക് കൂടി മാതൃകയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. കരുണ നിറഞ്ഞ പ്രവർത്തി കൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞൻ ഒറ്റദിവസംകൊണ്ട് താരമായി മാറിയത്. ഈ പ്രവൃത്തിമൂലം ഡയർ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ അവനെ ആദരിക്കുകയുണ്ടായി. വേർഡ് ഓഫ് അപ്രീസിയേഷൻ എന്ന എന്ന് എഴുതിയ പ്രശസ്ത പത്രവും നിറഞ്ഞ ചിരിയുമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ചിത്രവും പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.