ഈ കുട്ടി ആനയുടെ കുസൃതി അമ്മയും കണ്ടു എന്നിവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തി.

ദിവസം കൊണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ കണ്ട ഒരു വീഡിയോ അതെ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് റെഡ്സ് ആണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്. ആനകളാണ് അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആകർഷണം നിരവധി ആഫ്രിക്കൻ ആനകളുള്ള അവിടെ ഒരു വർഷം മുൻപാണ് രണ്ട് ഇന്ത്യൻ ആനകളെ കൊണ്ടുവന്നത്. കാടിന് സമാനമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ആണ് അവിടെ ഉള്ളത്.ആനകൾക്ക് കാട്ടിൽ നടക്കുന്നതുപോലെ നടക്കാം. ആളുകൾക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റും.

അവിടുത്തെ ഇന്ത്യൻ ആന ഒരു ആന കുട്ടിക്ക് ജന്മം നൽകി ആ കുട്ടി അവിടുത്തെ സന്ദർശകർക്ക് വളരെയധികം വലിയ കൗതുകമായിരുന്നു. അപ്പോഴായിരുന്നു അത് സംഭവിച്ചത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആനക്കുട്ടി പെട്ടെന്ന് തളർന്നുവീണു അതെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഇല്ല ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് അമ്മ ആന കുട്ടിയാനയുടെ അടുത്ത് വന്ന് തട്ടാനും വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇന്നത്തെ യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള അനക്കവുമില്ല.

ഇത് കണ്ടുനിന്നവരും വളരെയധികം വിഷമിച്ചു. കുട്ടിയാന ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞെട്ടുന്നു ഉണ്ട് പക്ഷേ എണീക്കുന്നില്ലേൽ അല്ല എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് ആളുകൾക്ക് തോന്നി. ആളുകൾ ബഹളം വെക്കാൻ തുടങ്ങി , ആ അമ്മ ആന നിസ്സഹായയായി കുഞ്ഞിനെ നോക്കി നിന്നു. ഉടൻതന്നെ അവിടുത്തെ ജോലിക്കാർ ഓടിയെത്തി. അവർ കുട്ടിയാനയെ തട്ടി വിളിക്കാനും എടുത്തു പോകാൻ തുടങ്ങി.

എന്നിട്ടും രക്ഷയില്ല എല്ലാവരും ആകെ വിഷമത്തിലായി. എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ആന കുട്ടിക്ക് ഒരു അനക്കവുമില്ല. പെട്ടെന്നാണ് അത് സംഭവിച്ചത്. ആനക്കുട്ടി എഴുന്നേറ്റ് ഓട്ടം. അപ്പോഴാണ് എല്ലാവർക്കും കാര്യം മനസ്സിലായത്. ആനക്കുട്ടി എല്ലാവരെയും പകളിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു .തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.