ഈ കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ കണ്ടു ഞെട്ടി എന്നാൽ ഡോക്ടർമാർ ചെയ്തത് അറിഞ്ഞാൽ ആരും ഞെട്ടിപ്പോകും…

കുട്ടിയെ ചികിത്സിക്കാനും നോക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഉപേക്ഷിക്കുക അല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല പക്ഷേ പിന്നീട് സംഭവിച്ചത് അറിഞ്ഞാൽ ആരും ഞെട്ടി പോകുന്നതായിരുന്നു. ഫിലിപ്പീൻസ് ആണ് ഏഞ്ചൽ എന്ന കുട്ടി ജനിച്ചത്. കുട്ടിയെ കണ്ട ഉടൻ ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും ഒന്നു ഞെട്ടി. അവർ ഉടൻതന്നെ മാതാപിതാക്കളോട് കിട്ടിയ സൗകര്യങ്ങളുള്ള വേറെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മാറുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒട്ടനവധി ടെസ്റ്റുകൾക്ക് ശേഷം കുട്ടിക്ക് ബ്രെയിൻ ഹെർണിയ ആണെന്നും ഡോക്ടർ മാതാപിതാക്കളെ അറിയിച്ചു.

ഉടനെതന്നെ സർജറി ചെയ്തു. 25 ലക്ഷത്തോളം രൂപയാണ് ചെലവായത്. എന്നാൽ കുട്ടിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതല്ലാതെ രൂപ മറ്റു കുട്ടികളെപ്പോലെ ആവാൻ ഇനിയും പണം വേണ്ടിവരും. എന്ന് ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചു. പാവപ്പെട്ടവരായ ആ മാതാപിതാക്കൾ പണമില്ലാത്തതിനാൽ കുട്ടിയുമായി വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. എന്നാൽ കുട്ടിയുടെ മുഖത്തെ ആ വളർച്ച കുട്ടിയുടെ കാഴ്ചയും ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിനും കാര്യമായിത്തന്നെ ബാധിച്ചിരുന്നു.  തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

The parents said the child had to face ridicule from many. Even today, the child is sick. I can’t look here anymore. There’s no choice but to give up. No one will be shocked to see what the doctors have done to see the condition of those parents. The doctors’ association intervened in the matter and decided to provide treatment assistance to the child. Finally, five after surgery can now see and breathe well.

Slowly she would become like other children. It’s a good thing that the doctors did, saying her laughter was our reward. If you like it. Share this video. Like it the same way. Command your precious. Responses are expected. More like this. To get videos. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan . Thank you very much to all those who have cooperated so far.