ഈ ആന കുട്ടിയുടെ കുസൃതിത്തരം കണ്ടു ഈ വീഡിയോ കണ്ടവർ എല്ലാവരും വരെ ഞെട്ടി.

ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ കണ്ട ഒരു വീഡിയോ അതെ റിപ്പബ്ലിക്കിൽ ആണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്. ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ആകർഷണം നിരവധി ആഫ്രിക്ക ആരെങ്കിലും ഉള്ള അവിടേക്ക് ഒരു വർഷം മുൻപാണ് രണ്ട് ഇന്ത്യൻ ആനകളെ കൊണ്ടുവന്നത്. കാട് സമാനമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ആണ് അവിടെയുള്ളത് ആനകൾക്ക് കാട്ടിൽ നടക്കുന്നതുപോലെ നടക്കാം. ആളുകൾക്ക് അത് കാണാനും മറ്റും അവിടുത്തെ ഇന്ത്യൻ ആണ് ഒരു ആൺകുട്ടിക്ക് ജന്മം നൽകി. ആ കുട്ടി അവിടുത്തെ സന്ദർശകർക്കും വലിയ കൗതുകവും ആയിരുന്നു.

അപ്പോഴായിരുന്നു അത് സംഭവിച്ചത്. കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആനക്കുട്ടി പെട്ടെന്ന് തളർന്നുവീണു. എണീയ്ക്കുന്നില്ലേല് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് അമ്മയാണ് അടുത്തേക്ക് വന്നു ചുറ്റും നടക്കാനും അതിനെ തട്ടാൽ തുടങ്ങി. എന്നിട്ടും യാതൊരു അനക്കവുമില്ല ഇത് കണ്ടുനിന്നവരും ആകെ വിഷമിച്ചു. കുട്ടിയാന ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞെട്ടുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഇല്ല എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് ആളുകൾ ബഹളം വെക്കാൻ തുടങ്ങി.

അമ്മയാണ് നിസ്സഹായയായി തന്റെ കുഞ്ഞിന് നോക്കിനിന്നു. ഉടൻതന്നെ അവിടുത്തെ ജോലിക്ക് ഓടിയെത്തി. അവർ കുട്ടിയാനയെ തട്ടി വിളിക്കാനും എടുത്തു പൊക്കാനും തുടങ്ങി. എന്നിട്ടും രക്ഷയില്ല. എല്ലാവരും ആകെ വിഷമത്തിലായി, എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ആന കുട്ടിക്ക് ഒരു അനക്കവുമില്ല. പെട്ടെന്നാണ് അത് സംഭവിച്ചത് ആൺകുട്ടി എണീറ്റ് ഒറ്റ ഓട്ടം.

അപ്പോഴാണ് എല്ലാവർക്കും കാര്യം മനസ്സിലായത് ആനക്കുട്ടി എല്ലാവരെയും കളിക്കുകയായിരുന്നു. പഴയതുപോലെ ആനക്കുട്ടി ഓടാനും ചാടാനും തുടങ്ങി. ഇത് കണ്ടുനിന്നവർ വരെ ചിരിച്ചു പോയി. ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് പേരാണ് വീഡിയോ കണ്ടത്. ആദ്യം ടെൻഷൻ അടിപ്പിക്കും എങ്കിലും അവസാനം ചിരി വന്നു . തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.